8. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2023)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 27 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 37. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu yılki konferans 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 8. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2023) olarak düzenlenecektir.
 • Konferansa gönderilen her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansta sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE Xplore’da yayımlanacaktır.
 • UBMK konferanslarında sunulan bildirilerden seçilmiş olanlar genişletilerek makale haline dönüştürülüp  ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’ne sunulabilir. ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanan makaleler TR Dizin‘de taranmaktadır.
 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından düzenlenmektedir. Konferansı düzenleyenler UBMK konferanslarından bir gelir elde etmeyi hedeflememektedir. Konferans ve her bir bildiri için kural gereği IEEE’e ödeme yapılmaktadır.  Konferans gelirleri, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, konferans sırasındaki ikramlar ve vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır.  Konferansa  mali konularda Akademik Bilişim Vakfı (ABV) destek vermektedir. 
 • Konferansta sunulan bildiriler için aşağıdaki ödüller verilecektir;

          – En iyi lisans bildirisi

          – En iyi lisans üstü bildirisi

          – En iyi sanayi bildirisi

  • 15 Ağustos 2023’e kadar istekte bulunan 5 öğrenciye, konferansa ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrencinin konferansa ücretsiz katılmaları sağlanacaktır.
 • ABV, TBD, BMO, EMO ve IEEE üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanacaktır.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri:

          – Konferansa katılan her kişi için bir fidan dikilecektir

 • UBMK-2023 konferansı yüz yüze olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak yurt dışından katılanlara ÇEVRİMİÇİ “Uzaktan Erişim” olanağı sağlanacaktır. 
 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar, 
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “BMBB Kurulu“dir. Kanal herkese açıktır.

Her türlü sorunuzu ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazabilirsiniz

Önemli Tarihler

  • Bildiri gönderme son günü : 1 Temmuz 2023
  • Yazarlara bildiri düzeltmelerinin bildirilmesi : 10 Temmuz 2023
  • Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü : 10 Ağustos 2023
  • Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2023
  • Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2023
  • Erken kayıt için son gün : 14 Ağustos 2023
  • Konferans günleri : 13-14-15 Eylül 2023
  • Konferans yemeği : 14 Eylül 2023
  • Konferans sonrası sosyal program : 16-17 Eylül 2023

Konferansın Amacı

Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2023’ün ana konusu Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği

• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal Web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar


• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi
• Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Davetli Konuşmacılarımız


Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Öbek Zinciri Tabanlı Yazılım Tanımlı Ağlar

Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Dekanı

Acil Durum Yönetimi Bilim Dalı Açısından Müdahale Edilebilir Durumlardır

Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Dekanı

Prof. Dr. Ir. Mehmet Akşit
Emekli ve Konuk Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri, Twente Üniversitesi, Enschede, Hollanda

Geniş Ölçekli, Olay Bazlı Sistem Mimarileri:
Deprem Yönetim Sistemleri Örneği

Prof. Dr. Ir. Mehmet Akşit
Emekli ve Konuk Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri, Twente Üniversitesi, Enschede, Hollanda

Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP 2022

Enerji Verimliliği ve Su Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Su Temin Sistemlerinin Optimal İşletilmesi

Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP 2022


Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl.

GPT Temelli Soru Yanıtlama Teknolojisi: Mühendislik Eğitiminde Devrim Yaratan Uygulamalar

Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl.

.....
.....

.....

.....
.....

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

   
...

...

   
...

   
...

...

   
...


Program

10:00 - 10:30

Müzik Dinletisi

UBMK 2023  Yerel Başkan (Prof. Dr. Ali Hakan Işık)
UBMK 2023 Konferans Başkanı (Prof. Dr. Eşref Adalı)
MAKÜ Universitesi Rektörü (Prof. Dr. Adem Korkmaz)

Prof. Dr. .....
.....

.... ...

Prof. Dr. .....
......

.....

12:30 - 14:00

....

Prof. Dr. .....
.....

.....

14:45 - 15:30

Doç. Dr. .....
.....

.....

Prof. Dr. .....
.....

.....

.....
.....

.....

17:00 - 19:30

Kent Gezisi

Ayrıntılı Program

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 2 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır.

Kültürel programlarda görülecek yerler hakkında  uzman öğretim üyeleri bilgi vereceklerdir. Ücretsiz ulaşım olanağı sağlanmaya çalışılacaktır. Ören yeri ve müze giriş ücretleri katılımcılar tarafından ödenecektir.

1 – Sagalassos + İnsuyu Mağarası + Burdur Müzesi + Kent Gezisi (16 Eylül 2023)
2 – Salda Göl + Kibyra (17 Eylül 2023)

Sagalassos

Sagalassos Antik Kenti, antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer almaktadır. Dağlık bir alanın bitişiğinde yer alan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Sagalassos Antik Kenti, özgün yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği anıtsal yapıları ile son derece iyi korunmuş durumdadır. Diğer yandan, kentin planı, üzerinde kurulmuş olduğu teraslı yapı düşünüldüğünde oldukça çarpıcıdır ve bu yapı ile uyumlu ve etkileyici bir anıtsal merkez yaratılmıştır. Ayrıca, en az bin yıllık seramik üretimi ile Sagalassos antik dönemlerdeki en uzun seramik üretimi merkezi olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir.

Sagalassos ile ilgili ayrıntılı bilgiler SAGALASSOS ANTİK KENTİ | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfasında okunabilir.

İnsuyu Mağarası

Mağara Burdur’a 13 km uzaklığında bir konumda yer almaktadır. Türkiye’nin sayılı ve en büyük mağaralardan olmasıyla da İnsuyu Mağarası üstün bir doğal güzelliğe sahiptir.

İnsuyu mağarası ile ilgili ayrıntılı bilgiler İnsuyu Mağarası (burdur.gov.tr)  sayfasında görülebilir.

Burdur Müzesi

Avrupa Müzesi Forumu’ndan 2008 yılında, “Gezilip Görülmeye Değer Müze” ödülünü almış olan Burdur Müzesinde ağırlıklı olarak, Hacılar Höyüğü, Sagalassos, Kibyra ve Kremna’da bulunan eserler sergilenmektedir. Ayrıca Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ilişkin steller, mezar taşları, heykeller ve büstler, yüksek kabartmalar, Frizler, lahit ve lahit kapakları, yazıtlı taşlar, çeşitli mimari parçalar yer almaktadır.

Burdur Müzesi hakkında ayrıntılı bilgiler BURDUR MUSEUM (muze.gov.tr) sayfalarında okunabilir.

Kent Gezisi

Bekirbey Konağı: 17.yy. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerindendir. Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırıldıktan sonra 1988 yılında restorasyonu tamamlanmıştır. Baki bey Konağı, Koca Oda adıyla da bilinir.

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 2 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır

Salda Gölü

Burdur’un yaklaşık 60 Km güney batısında bulunan Salda Gölü’nün yüzölçümü 44 Km2, en derin yeri 187m ve deniz seviyesinden yüksekliği 1193 m dir. Göl suyu bol miktarda magnezyum içermektedir. Göldeki bakteriler magnezyumu tüketerek beyaz renkli hidromanyezit minareline dönüştürmektedir.  Hidromanyezit minerallerinden oluşan bakteri kolonileri de bir araya gelerek stromotolitleri meydana getirmektedir. Bu stromolitler de göl içinde kıyı adalarını oluşturmaktadır. Bu adaların su yüzeyinden yüksekliği 5…8 m, su içindeki yükseklikleri ise 8…10 m dolayındadır. Zaman içinde, dalgaların etkisiyle bu adacıklar gölü çevreleyen kıyıdaki beyaz kumsalları oluşturmuştur.

Salda Gölü’nün yapısı ile Mars’tan gelen fotoğraflar arasında benzerlik, araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Mars’tan gelen fotoğraflarda görülen beyaz halkaların hidromanyezit olabileceği düşünülmektedir. Hidromanyezitlerin, suyun bulunduğu ortamlarda bakteriler tarafından üretildiği bilinmektedir. Bu varsayım, Mars’ta, geçmişte hayat olmuş olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Gölde sazan balığının yaşadığı ancak yakalanamadığı söylenmektedir.

Kibyra 

Kibyra Antik Kenti, Burdur Gölhisar ilçesinin Horzum mahallesinde birbirinden derin yarlarla ayrılan hâkim üç tepelik üzerinde yer almaktadır. Kentin yerleşim alanı oldukça büyüktür. Yapılar, simetrik düzenlenmiş, tepelik teraslanarak göl ve ova manzarasına hâkim konumda ve hiçbir yapı bir diğerinin manzarasını kesmeyecek biçimde yerleştirilmiştir. Şehre girerken solda muhteşem bir anıtsal kapı ile Antik Çağ Anadolu’sunun 12-13 bin kişi kapasitesi ile en görkemli stadyumu bulunmaktadır.

Kibyra hakkında ayrıntılı bilgiler KİBYRA ANTİK KENTİ | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfasında okunabilir.

Katılım ücreti

Bireysel katılım
14 Ağustos 2023 öncesi
210 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2023 sonrası 250 Dolar karşılığı ₺
Öğrenci
14 Ağustos 2023 öncesi
100 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2023 sonrası 120 Dolar karşılığı ₺
IEEE / TBD / ABV / BMO / EMO Üyesi
14 Ağustos 2023 öncesi
150 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2023 sonrası 190 Dolar karşılığı ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağıdaki hesaba yapabilirsiniz.

Banka: İş Bankası; Hesap adı :  Akademik Bilişim Vakfı

IBAN : TR05 0006 4000 0011 0851 1239 94

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi ubmkkonferansi@gmail.com adresine gönderiniz

BANKA DEKONTUNA YALNIZCA ADINIZI ve ABV Hesabı veya fatura istiyorsanız ABV İktisadi İşletmesi açıklamasını YAZINIZ. Fatura isteyenler, katılım ücretine %18 KDV eklemelidir.

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sahibi veya bölüm başkanı) UBMK sistemine kayıt olmak zorundadır. Daha önce kayıt olmuş olanlar kayıt sayfasındaki “Giriş Yapınız” düğmesini kullanarak sisteme girebilirler. Bildiri yüklemek için “Giriş” tuşunu kullanınız.

Giriş

Sisteme giriş yaptıktan sonra  “Ana sayfa”nın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda açılan pencere üzerinde bildirinizi yükleyebilirsiniz

Bildiri gönderme

Papers must be prepared in accordance with the standards of the IEEE and will be uploaded to the conference database. Papers that do not comply with the rules of IEEE conference spellings will not be accepted.

The full paper must be uploaded. Papers with only abstracts uploaded will not be evaluated.

Papers uploaded to the UBMK system are sent to the referees immadiatly. Once a paper is sent to the referees, it cannot be changed. If a paper is uploaded to the system for the second time, it will not be evaluated. Please upload the latest version of your paper.

Papers will be evaluated by at least two reviewers .  Correction and remedial notification should be corrected within the specified time.

Paper Submission Deadline is July 1, 2023 and the result of evaluation of paper will be send to autors before July  10, 2023.

Updated paper submission time is  August 10, 2023.

Notification for Paper Accept / Reject time is  August 20, 2023.

If you have an account you can send your paper here!

Bildiri Kabul Süreci, Yayın, Katılım Belgesi, En iyi Bildiri, Üstün Hizmet Ödülü, IEEE Tez Ödülleri, UBMK-2022 Raporu

Bildiri kabul süreci şöyledir:

Hakem değerlendirmesi aşaması

   1. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin değerlendirme sonucu ve önerisini öğrenebilir.
   2. İki hakem sonuç üzerinde uzlaşamaz ise bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Uyuşan iki hakemin görüşü sonucu belirler ancak bildirinin kabul edilip edilmeyeceğine konferans editörü karar verir.
   3. Konferans editörünün onayını almış bildiriler, benzerlik sınamasından geçirilir. Benzerlik değeri %25‘ten az olan bildiriler konferansta sunulmak üzere kabul edilir. Sonucu yazarlar konferans bilgi sistemi üzerinde görebilirler.
   4. İlk üç aşamayı geçmiş olan bildiriler için konferans katılım ücreti ödenmesi gerekir. Konferans katılım ücretini ödeyen yazara Resmi Bildiri Kabul Yazısı gönderilir. Resmi kabul yazısı almış bir bildiri geri çekilemez ve katılım ücreti geri istenemez. İki bildirisi olan yazar, ikinci bildirisi için yarım ücret öder. Bu indirim yalnızca iki bildiri için geçerlidir. Daha fazla bildirisi kabul edilenler iki bildirileri için bu haktan yararlanabilirler.
   5. Konferansa kabul edilmiş olan bildiriler, konferans programına katılır ve konferans elektronik bildiriler kitabında yer alır. Bildiri, yalnızca ilgili yazarlardan biri tarafından sunulur. Elektronik bildiriler kitabı, bildiriyi sunan kişiye verilir.

Konferans sonrası değerlendirme aşaması

   1. Konferansta sunulan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanacaktır. Konferans ID : 59864  Konferansta sunulmayan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanmaz.
   2. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

Bildiri gönderme son günü 1 Temmuz 2023’dir

Bildirilerin yazımında uyulması gereken kurallar: 

1. Bildiriler: En çok 6 sayfa ve A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası, alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

2. Yazım kalıpları: Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir. Yazım kalıplarına buradan erişilebilir.

3. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

4. Telif Bildirimi: Telif bildirimi için “Birinci Yazara” IEEE den e-posta gelecek ve yazardan onay istenecektir.

5. Sunum Kalıbı: Tüm bildirilerin konferansta aynı kalıba uygun olarak sunulması istenmektedir. Bunun için Sunum Kalıbını  indirebilirsiniz. Sunumlarınızı en geç 1 Eylül 2023‘ye kadar ubmkkonferansi@gmail.com adresine göndermelisiniz. UBMK Presentation Template

6. Yazarların Sorumlulukları: Bildirinin IEEE yazım kalıbına uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğundadır. Konferans Düzenleme Kurulu bir bildirinin IEEE yazım kalıbına uygun olup olmadığını birinci yazara bildirir ve düzeltilmesi ister ancak bildiriyi düzeltmek ile yükümlü değildir.

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferansta sunulan bildiriler Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecek ve kendi sınıfında ilk üçe giren bildirilere En İyi Bildiri Ödülü  verilecektir.

Lisans, lisans üstü ve sanayi bildirileri kendi sınıfları içlerinde sıralanacaklardır.

UBMK-2022’in en iyi bildirileri  şunlardır:

    • (ENG-1) “Explainable AI for Software Defect Prediction with Gradient Boosting Classifier“;  Bahar Gezici (Hacettepe Üniv.),  Ayça Kolukısa Tarhan (Hacettepe Üniv.)
    • (ENG-2) “Forecasting the Short-Term Electricity In Steel Manufacturing for Purchase Accuracy on Day-Ahead Market“; Aslı Koca (Kadir Has Üniv.), Zeki Erdem (Kadir Has Üniv.), Mehmet N. Aydın (Kadir Has Üniv)
    • (ENG-3) A GA-Based CNN Model for Brain Tumor Classification“; Kevser Özdem (Gazi Üniv.), Çağın Özkaya (Gazi Üniv.), Yılmaz Atay (Gazi Üniv.), Emrah Çeltikçi (Gazi Üniv.), Alp Börcek (Gazi Üniv.), Umut Demirezen (Gazi Üniv.), Şeref Sağıroğlu (Gazi Üniv.)
    • (TUR-1) “BH-AllStar Yönteminin Endüstrideki Kullanımının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması“; Derya Yeliz Ulutaş (Aselsan), Ayşe Tosun (İTÜ)
    • (TUR-2) Talep Anında Dolu Sunucu Zamanlarının Tespiti ve Sentetik Kullanıcı Günlüğü Üretme Mimarisi“; Batıray Erbay (Loodos Tek. A.Ş.), Tolga Büyüktanır (Loodos Tek. A.Ş.), Mert Altun (Loodos Tek. A.Ş.), Harun Uz (Loodos Tek. A.Ş.),
    • (TUR-3) “DO-178B Sertifikasyonuna Uygun İnsansız Hava Aracı Yazılımının Kod / Model Gözden Geçirme
     Süreci
     “; İbrahim Seyfullah Babaarslan (Tusaş), Mücahit Topçu (Tusaş)

BMBB Kurulu her yıl bir öğretim üyesine bilime katkısı nedeniyle Üstün Hizmet Ödülü  vermektedir.

     • 2019 yılında bu ödül Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ARIKAN‘a 5G Polar Kod alanındaki bilimsel katkılarından dolayı verilmiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, “ABC Algoritması” nı geliştirmesi ve bilime katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş KARABOĞA‘ya  “2020 ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Prof M. Yahya KARSLIGİL‘e “2021 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Prof M. Yahya Karslıgil’in kısa özgeçmişi şöyledir:
     • BMBB Yürütme Kurulu, Prof Dr. Ahmet Ünal YARIMAĞAN‘a “2022 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Prof Dr. Ahmet Ünal Yarımağan’ın kısa özgeçmişi şöyledir:

1942 yılında Kilis’te doğmuştur. Orta öğrenimini1962 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş, yüksek öğrenimine Fransa Lyon’da devam etmiş, 1966 yılında Elektronik Yüksek Mühendisi diploması

1966-1968 yıllarında Paris’te Le Materiel Telephonique Firmasında çalışmıştır.

1968-1970 yıllarında askerlik hizmetini tamamlamış, 1970-1977 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

1974 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atanmış, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün kurulmasına öncülük etmiştir. 1979 yılında doktora çalışmasını tamamlamış, 1983 yılında Bilişim Sistemleri dalında doçent, 1989 yılında Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalında profesör olmuştur.

Hacettepe Üniversitesinde 1977-2009 yıllarında öğretim üyeliği, 1985-1997 yıllarında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 1991-2003 yıllarında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1974 yılında “ Üniversiteler Arası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ”nın yürütme görevi Hacettepe Üniversitesi’ne verildiğinde Sınav Değerlendirme ve Yerleştirme Alt Sistemi Sorumlusu olmuştur.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM, kurulduktan sonra da öğretim üyeliğine ek görev olarak, ÖSYM de Alt Sistem Sorumlusu, Bilgi İşlem Birim Yöneticisi, Danışman, Yürütme Kurulu Üyeliği yapmış; Yüksek Öğrenim Kurumu, YÖK, tarafından 2004-2010 yıllarında ÖSYM Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2010 yılında ÖSYM Başkanlığından istifa ederek emekli olmuştur.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1993-1995 yıllarında YÖK Bilgisayar Milli Komitesi Başkanı, 1999-2002 yıllarında YÖK Enformatik Milli Komitesi üyeliği, 1986-2002 yıllarında Yüksek Seçim Kurulu Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi, 1998-2002 yıllarında İç İşleri Bakanlığı MERNİS Projesi Teknik Danışmanlığı, DPT, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşların projelerinde yer alarak danışmanlık yapmış, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde ek görevli öğretim üyeliğinde bulunmuş, 2009 yılında YÖK tarafından Karabük Üniversitesinde görevlendirilmiş, bu görevinden de 2010 yılında istifa etmiştir.

   • 1974 yılında FORTRAN IV Programlama Dili,
   • 2000 yılında VERİ TABANI SİSTEMLERİ,
   • 2002 yılında MANTIKSAL TASARIM,
   • 2003 yılında ÖZDEVİNİRLER (Otomatlar) KURAMI ve BİÇİMSEL DİLLER

adıyla yazmış olduğu 4 ders kitabı bulunmaktadır.

Ahmet Ünal Yarımağan evli ve 2 çocuk babası olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Yüksek lisans seviyesinde yapacağımız tez ödülleri ile bilime katkı sunan üyelerimizi tanımak ve şubemizde tanıtmak adına bu ödülleri önemli görüyoruz.

Ödül almaya hak kazanan yüksek lisans tezlerinin yazarları ve danışmanları için ödül töreni 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2023) kapsamında organize edilecektir.
Yarışma ile ilgili önemli bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

Başvuru Koşulları:
● Yalnız yüksek lisans tezleri kabul edilmektedir.
● 01/01/2021 sonrası savunulmuş ve kabul edilmiş tezler yarışmaya kabul edilecektir.
● Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği kapsamında yer alan tezler kabul edilecektir.
● Başvuru anında öğrencinin ya da danışmanının IEEE Computer Society üyesi olması beklenmektedir.

Gerekli Belgeler (PDF formatında tek bir dosya halinde birleştirilerek iletilmelidir):
● Tezin kapsamını ve başvuru için ön plana çıkan özelliklerini özetleyen bir ön yazı
● Onaylanmış tez
● Tez çalışmasından elde edilen yayınlar veya başvuruyu desteklemek üzere diğer belgeler (en iyi bildiri ödülü sertifikası gibi)

Başvuru Linki: https://easychair.org/conferences/?conf=ieeecstr2023

İletişim: cs.turkey@ieee.org

Önemli Tarihler:
● Başvuruların kabulü: 31 Temmuz 2023 tarihine kadar
● Değerlendirme süreci: 31 Temmuz 2023 – 31 Ağustos 2023
● Ödül töreni: 13-15 Eylül

Değerlendirme Komitesi Üyeleri:
● Eşref Adalı, İstanbul Teknik Üniversitesi
● Hamdi Dibeklioğlu, Bilkent Üniversitesi
● Özlem Durmaz İncel, Boğaziçi Üniversitesi
● Engin Erzin, Koç Üniversitesi
● Altay Güvenir, Bilkent Üniversitesi
● Pınar Karagöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
● Kamer Kaya, Sabancı Üniversitesi
● Hatice Köse, İstanbul Teknik Üniversitesi
● Albert Levi, Sabancı Üniversitesi
● Tolga Ovatman, İstanbul Teknik Üniversitesi
● Öznur Özkasap, Koç Üniversitesi
● Haluk Topçuoğlu, Marmara Üniversitesi
● Tuğkan Tuğlular, İzmir Teknoloji Enstitüsü
● Eray Tüzün, Bilkent Üniversitesi
● Sezer Uludağ, Yeditepe Üniversitesi
● Olcay Taner Yıldız, Özyeğin Üniversitesi

UBMK-2022 ile ilgili sayısal bilgiler şöyledir:

Sunum için kabul edilen bildiri sayısı : 102

Sunulan bildiri sayısı : 98

Yurtdışı yazar sayısı (birden fazla bildirisi olanlar tek sayılmıştır) : 45

Yurtdışı Bildiri sayısı : 24

Ülke sayısı (Hindistan, Japonya, Kazakistan, Kırım, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Tataristan) : 9

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan soruları ve cevaplarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz.

Her bildiri için ayrı ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  XXXX  dir.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KONFERANSA KAYIT OL düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi düzeltmeli ya da düzeltmesiz kabul edilen her yazara bilgi yazısı gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir.
 • Konferans katılım ücreti konferans elektronik kitabını ve yayım giderlerini karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıca açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra ubmkkonferansi@gmail.com  adresine gönderilir.

4- Hakem onayından geçmiş bir bildirinin konferansa kabul edilip edilmeyeceği kararını Konferans Editörü verir. Editör benzerlik aşaması sonuçları ve yazım kalıbına uygunluk durumunu değerlendirir. Sonuç karar konferans bilgi sisteminde “Bildiri Kabul Durumu “Kabul/Ret” biçiminde açıklanır. Bildiri durumu “Kabul” durumuna geçmiş bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede ödeme yapanlara resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Konferansa kabul edilmiş ve resmi onay yazısı gönderilmiş olan bir bildiri bundan sonra konferans programından çekilemez ve yapılan ödemenin iadesi istenemez.

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.09.2023 te açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup olmadığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmkkonferansi@gmail.com adresine en geç 10 Ağustos 2023 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “ubmkkonferansi@gmail.com” adresine gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 1 Eylül 2023 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderiniz. Konferans sunum kalıbı web sayfasından indirilebilir.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 25 Ağustos 2023 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 25 Ağustos 2023 akşamına kadar konaklama isteklerini ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazmaları ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi bir kayıt ücreti ile en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese ABV Bağış Makbuzu verilir. Fatura isteğinde bulunanlar, bunu önceden belirtmek koşulu ile ödemelerini, ABV İktisadi işletmesine göndermeleri gerekmektedir. Bağış Makbuzu ve Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmkkonferansi@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel bağış makbuzu veya fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi

2- Kurumsal bağış makbuzu veya fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası

Bağış makbuzu ve faturaların aslı konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir.

Banka dekontlarının açıklama kısmına yalnızca “Akademik Bilişim Vakfı” yazınız. Başka bir şey yazmayınız. Fatura isteyenler, konferans katılım ücretine %18 KDV eklemek zorundadır.

UBMK’2023’ye gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2023’ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 14 Ağustos  2023 saat 17:00’ye kadar  ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıllarda UBMK konferanslarına katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • Hindistan
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kırım
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Özbekistan
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tataristan
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.

Konferans Yeri

Konferans Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel’inde yapılacaktır.

Konaklama işlemleri için aşağıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!