9. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2024)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu değişim ve dönüşümü yakalamak, ilgili bölümlerin, lisans ve lisansüstü programların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 28 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl BMBB toplantılarının 38. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılması için BMBB toplantıları ile birlikte Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (UBMK) konferanslarının düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu yılki konferans 9. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2024) 26-28 Ekim 2024 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecektir.
 • Konferansa gönderilen her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Konferansta sunulan bildiriler, IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansta sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir.
 • UBMK konferanslarında sunulan bildiriler farklı dergilerde de yayımlanmaktadır. İlgili Kurul tarafından seçilmiş olan bildiriler genişletilerek dergilerde yayımlanabilmektedir. Şu an için anlaşma yapılan dergilerden bazıları şunlardır: ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi (TR-DİZİN), International Security Science (TR-DİZİN, EBSCO).
 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından Akdeniz Üniversitesi, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinin işbirliği ile Akdeniz Üniversitesinde düzenlenmektedir.
 • Konferansa ülkemizdeki ve yurt dışındaki Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölüm başkanları katılmaktadırlar.
 • UBMK konferansının temel amacı bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında bilgi paylaşımını artırmak, daha nitelikli ve odaklı çalışmalar yapılmasını desteklemek ve en önemlisi işbirliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Bunun nedenle konferansın gelirleri bu amaçlar için kullanılmakta ve katılım ücretleri en düşük düzeyde tutulmaktadır. Konferans gelirleri, IEEE’ye toplu ve bildiri başına ödenen paralar, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, konferans sırasındaki ikramlar, altyapı giderleri ve vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır. 
 • Konferansa  mali konularda Akademik Bilişim Vakfı (ABV) destek vermektedir. 
 • Konferansta sunulan ve belirli ölçütlere göre seçilen bildiriler için aşağıdaki En İyi Bildiri Ödülleri verilmektedir;

          – En iyi akademik bildiriler (lisans öğrencisi)

          – En iyi akademik bildiriler (lisans üstü öğrencisi)

          – En iyi akademik bildiriler (sanayi kuruluşları)

          – En iyi akademik bildiriler (genel)

Konferansa bildiri veya bildirisiz katılan öğrencilere destek verilmektedir. 15 Eylül 2024’e kadar istekte bulunan;

  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrenci ve 
  • Farklı üniversitelerden katılan 6 öğrencinin katılım ücreti karşılanacaktır
 • IEEE üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanmaktadır. Ayrıca ABV, TBD, BMO ve EMO üyelerine de indirimli katılım ücreti sağlanmaktadır.
 • BMBB Kurulu olarak doğamızı ve çevremizi önemsiyoruz. Bu çerçevede Yeşil Mutabakatı destekliyor ve kapsamda etkinlikler yürütüyoruz.

          – Konferansa katılanlar için etkinliğin düzenlendiği bölgede, uygun yerlere fidan dikilmektedir.

          – Sıfır karbon bir dünya oluşturmak için katılımcılara belgeler sayısal biçimde sunulmakta, zorunlu olmadıkça kağıt kullanılmamaktadır.

 • UBMK-2024 konferansı yüz yüze olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak yurt dışından katılanlardan, Türkiye’ye gelemeyecek olanlara ÇEVRİMİÇİ “Uzaktan Erişim” olanağı sağlanacaktır. 
 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar, 
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Konferansın yapıldığı her ilde;

      – Sanayi ve ticaret odaları ile işbirliği yapılmakta, odaların isteklerine göre özel gündemli toplantılar düzenlenmektedir.

     – Yerel yönetimler ile görüşülmekte, sorunları ve gelecek hedeflerini tartışmak, BMBB Kurulunun birikimlerini aktarmak üzere toplantılar düzenlenmeketdir.

Konferans kapsamındaki “Açılış Konuşmaları”, “Davetli Konuşmacıların Konuşmaları” ve “Kuruluşların ArGe Sunumları” Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “BMBB Kurulu“dir. Kanal herkese açıktır.

Her türlü soru ve önerilerinizi ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazabilirsiniz

Önemli Tarihler

  • Bildiri gönderme son günü : 12 Ağustos 2024  
  • Yazarlara bildirilerini düzeltmeleri için uyarı göndermeye başlama : 30 Ağustos 2024
  • Bildirinin basıma uygun biçime getirilmesi son günü : 5 Eylül 2024
  • Bildiri kabul yazısının gönderilmesi son günü : 15 Eylül 2024
  • Erken kayıt için son gün : 25 Eylül 2024
  • Kabul edilmiş bildiriler için ödemenin son günü : 25 Eylül 2024
  • Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Ekim 2024
  • Konferans günleri : 26-27-28 Ekim 2024
  • Konferans yemeği : 27 Ekim 2024
  • Konferans sonrası sosyal program : 29 Ekim 2024

Konferansın Amacı

Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2024’ün ana konusu Üretken Yapay Zeka olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler, IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği

• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal Web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar


• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi
• Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Invited Speakers & Keynote Speakers

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fak. Öğretim Üyesi

Büyük Dil Modelleri: Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) hakkında temel kavramlar ve uygulamalar tanıtılacaktır. LLM'lerin doğal dil işleme, otomatik metin üretimi ve bilgi çıkarma gibi çeşitli alanlardaki rolü ve etkisi incelenecektir.

Prof. Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fak. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Pelin Angın Ülküer
ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Siber Güvenlik ve Yapay Zeka: Yapay zekanın siber güvenlikteki uygulama alanlarından bahsedilecek, yapay zekanın yarattığı güvenlik riskleri ve potansiyel çözümler irdelenecektir.

Doç. Dr. Pelin Angın Ülküer
ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Karakaya
TED, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yazılım Geliştirmede Yapay Zeka Entegrasyonu: Güncel Yaklaşımlar ve Gelecek Öngörüleri: Bu açılış konuşmasında yapay zekanın uygulamalara entegrasyonu incelenecek ve işlev çağırma, çoklu aracı sistemleri ve Alma-Artırılmış Üretim (RAG) yaklaşımı gibi en ileri tekniklere odaklanılacak. Bu araçları pratik örnekler ve etkileşimli öğeler aracılığıyla inceleyerek.

Prof. Dr. Murat Karakaya
TED, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

......

......

......

Panelistler

Prof. Dr. Suat Özdemir
Hacettepe Univ. Yapay Zeka Bölümü Öğretim Üyesi

Üretken Yapay Zeka

Prof. Dr. Suat Özdemir
Hacettepe Univ. Yapay Zeka Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Karakaya
TED, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Üretken Yapay Zeka

Prof. Dr. Murat Karakaya
TED, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Şeyda Ertekin
ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Üretken Yapay Zeka

Doç. Dr. Şeyda Ertekin
ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Gazi Üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Üretken Yapay Zeka

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Gazi Üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Program

10:00-10:50

Müzik Dinletisi

UBMK 2024 Yerel Başkan (Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar)
UBMK 2024 Konferans Başkanı (Prof. Dr. Eşref Adalı)
Akdeniz Üniversitesi Rektörü (Prof. Dr. Özlenen Özkan)


Prof. Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyesi

Büyük Dil Modelleri


Doç. Dr. Pelin Angın Ülküer
ODTÜ Bilgisayar Müh. Böl.

Siber Güvenlik ve Yapay Zeka


. . . .
. . . .

. . . .

12:30 - 14:00

....

.....
.....

Yapay Zeka - Doğal Dil İşleme - Makine Öğrenmesi - Bilgisayarlı Görü - Kriptoloji, Güvenlik ve Mahremiyet

15:20 - 15:40

.....
.....

.....

.....
.....

Yapay Zeka - Doğal Dil İşleme - Makine Öğrenmesi - Bilgisayarlı Görü - Kriptoloji, Güvenlik ve Mahremiyet

Ayrıntılı Program
10:20- 10:40

. . . .
. . .

. . . .


11:00 - 11:20

....

11:20 - 11:40

....

11:40 - 12:00

....

12:00 - 13:30

....


Yönetici: Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar
...

Yuvarlak Masa Toplantısı17:10- 17:30

Ayrıntılı Program

10:40 - 11:00

. . .
. . . .

. . . .12:30 - 12:45

....

12:45 - 13:00

....

13:00 - 14:30

....

. . . .
. . . .

. ....16:30 - 16:50

....

. . .
. . . .

. . . . : ...., . . . . : . . .


18:00 - 18:30

....

Ayrıntılı Program

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 2 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır.

Kültürel programlarda görülecek yerler hakkında  uzman öğretim üyeleri bilgi vereceklerdir. Ücretsiz ulaşım olanağı sağlanmaya çalışılacaktır. Ören yeri ve müzelere giriş ücretsiz olacaktır.

Perge

Perge Antik Kenti, antik dönemde Pamfilya bölgesinin başkentiydi ve Bergama Side yolu üzerindeydi. MÖ 4000 veya 3000’den sonra yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Hititler ile yapılan anlaşma uyarınca bu dönemde bağımsız bir devler olarak yaşamıştır. Makedonya Kralı Büyük İskender MÖ 334’te bu bölgeye geldiğinde Pergeliler kendisiyle savaşmadan kente girmesine izin vermişlerdir. MS 49 yılında Sezar’ın Pamfilya’yı Romaya kattığı tarihi kayıtlarda yazılıdır.

Perge kentinde biri doğu-batı, diğeri ise kuzey-güney yönünde iki cadde bulunmaktadır. Kentte 15 bin izleyici alabilen bir tiyatro vardır. Tiyatroda bulunan eserler, özellikle heykeller günümüzde Antalya Müzesi’nde ‘Perge Tiyatrosu Salonu’nda sergilenmektedir. Perge’nin bir diğer önemli yapısı 12 bin seyirci alabilen stadyumudur ve bu Türkiye’nin en iyi korunmuş stadyumlarından biri sayılır. Kentte dikdörtgen planlı agora, yüksek kuleler, anıtsal çeşmeler, hamamlar ve sütunlu caddeler bulunmaktadır.

Hristiyanlığın en önemli kişilerinde sayılan Aziz Paul İncil’de yazıldığı gibi Perge’ye misyonerlik seyahatleri sırasında Aksu Nehri üzerinden gelmiştir.

Günümüzde Antalya’nın 17 Km doğusunda yer almaktadır. Perge 2009 yılında UNESCO Geçici Miras Listesine alınmıştır.

Perge ile ilgili ayrıntılı bilgiler PERGE ANTİK KENTİ | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfasında okunabilir.

Düden Şelalesi

Kepez İlçe sınırları içerisinde, Varsak Mahallesi’nde bulunmaktadır. Düden Şelalesi çeşitli kaynaklarda, İskender Şelalesi ve Yukarı Düden Şelalesi olarak da geçmektedir. Aynı zamanda halk arasında Düdenbaşı Şelalesi diyenler de vardır. Eski Antalya-Burdur yolunun 28’inci kilometresinde Kırkgözler’in 30’ncu kilometresinde Pınarbaşı adında iki büyük karstik kaynak çıkmaktadır. Suyu bol bu iki nehir kısa bir akıştan sonra birleşerek Bıyıklı Düdeni içinde kaybolur. Bıyıklı Düdeni’nde kaybolan su 14 kilometre kadar yerin altında gittikten sonra Varsak Çöküntüsü’nün bir ucundan çıkar, çok kısa bir akıştan sonra çöküntünün öbür ucundan tekrar batar. Varsak’ta kaybolan su iki kilometre kadar yeraltı akışından sonra Düdenbaşı’nda yeryüzüne çıkar.

Düden Şelalesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler DÜDEN ŞELALESİ | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfasında görülebilir.

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 2 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır

Köprülü Kanyon

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya ili Manavgat ilçesinin 63 Km kuzeybatısında, Antalya ilinin 85 Km kuzeydoğusundadır. Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Köprüçay (Köprü) nehri ve tarihi Selge kentinin bulunduğu yerde 366.140 dekarlık bir alanı kapsayan bu yöre, 1973 yılında Milli Park olarak ayrılmış ve ilan edilmiştir. Milli Park’ın kaynak değerini oluşturan Köprüçay’ın Bolasan köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun kanyonlarından biridir.

Toros Dağları’ndan doğarak doğa harikası kanyonlardan geçen Köprüçay, Serik’in güneyinden Akdeniz’e dökülür. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile beslenen Köprüçay, Türkiye’nin en güzel doğal dinlenme alanlarından birisidir. Bunun yanı sıra, nehrin batısındaki dağlık arazide bulunan antik Selge kenti; nehrin kenarındaki kaleler, su kemerleri, Roma Devri’ne ait köprüler ve tarihi yollar gibi pek çok arkeolojik kaynaklar, Köprülü Kanyon’un önemini artırmaktadır. Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın kaynak değerleri arasında;

 • – Dik duvarlı kanyonlar içinde sayısız kaynaklarla beslenen; yaz kış yüksek bir debiye sahip olması nedeniyle rafting ve su sporlarına elverişli Köprüçay nehri,
 • – M.Ö. 5. YY.’da kurulmuş olan antik Selge kentinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis tapınakları, sarnıçlar, su kemerleri; Köprüçay nehri ve Koca Çay üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm köprüleri ile Selge’yi Pamfilya’nın sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu,
 • – Milli Park içinde kapladığı 400 hektarlık alanla, tüm Akdeniz bölgesinin en büyük doğal servi ormanı,
 • – Çok ilginç jeomorfolojik özellikli Adam (diğer anıldığı şekliyle Şeytan) kayaları,
 • – Kapladığı alan içinde 150 ila 2500 metre yükseltide bulunan nadir ve tehlike altında 48 türü (44’ü endemik), küresel ölçekte tehlike altındaki 5 türü, Avrupa ölçeğinde tehlike altındaki 39 türü, ulusal ölçekte tehlike altındaki 4 türü barındıran zengin florası,
 • – Dağ Keçisi, Anadolu’nun tek endemik kuş türü Anadolu Sıvacısı, nesli tükenmekte olan Kızıl Akbaba, sadece bu yörede yaşayan Kara Semenderi türlerini barındıran zengin faunası,
 • – Aziz (St.) Paul’un Anadolu’daki ilk misyonerlik macerası sırasında yürüdüğü yol olarak bilinen ve 45 km’lik kısmının Milli Park sınırları içinde kaldığı Aziz Paul Yolu sayılabilir.

Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine çok sayıda etkinlik seçeneği sunmaktadır. Başta, Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere; yüzme, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, oryantiring, bisiklet, olta balıkçılığı vb. sportif etkinlikler ile botanik-yaban hayatı gözlemciliği, jeolojik yapı gözlemciliği, kampçılık, fotoğrafçılık, piknik, cip safari, yayla gezileri… gibi çok çeşitli etkinliklere katılma olanağı bulunmaktadır.  Bölgeye gelen ziyaretçiler, Milli Park içindeki Selge antik şehri ile bir bölümü Milli Park içinde bulunan Aziz Paul Yolu’nu da gezi programlarına dahil edebilirler.

Köprülü Kanyon ayrıntılı bilgiler KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfalarında okunabilir.

Katılım ücreti

Bireysel katılım
25 Eylül 2024 öncesi
210 Dolar karşılığı
25 Eylül 2024 sonrası 250 Dolar karşılığı ₺
Öğrenci
25 Eylül 2024 öncesi
100 Dolar karşılığı
25 Eylül 2024 sonrası 125 Dolar karşılığı ₺
IEEE / TBD / ABV / BMO / EMO Üyesi
25 Eylül 2024 öncesi
150 Dolar karşılığı
25 Eylül 2024 sonrası 200 Dolar karşılığı ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağıdaki hesaplara yapabilirsiniz.

Akademik Bilişim Vakfı (İş Bankası) – IBAN : TR05 0006 4000 0011 0851 1239 94

Akademik Bilişim Vakfı İktisadi İşletmesi (İş Bankası) – IBAN : TR66 0006 4000 0011 0851 1366 70

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi ubmkkonferansi@gmail.com adresine gönderiniz

Ödeme karşılığı fatura isteyenler, katılım ücretine +%20 KDV ekleyip ödemeyi ABV İktisadi İşletmesi hesabına göndermelidirler.

Ödeme karşılığı Resmi Vakıf Bağış makbuzu isteyenler yalnız katılım ücretini ABV hesabına gönderebilirler.

BANKA DEKONTUNA YALNIZCA ADINIZI YAZINIZ. 

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sahibi veya bölüm başkanı) UBMK sistemine kayıt olmak zorundadır. Daha önce kayıt olmuş olanlar kayıt sayfasındaki “Giriş Yapınız” düğmesini kullanarak sisteme girebilirler. Bildiri yüklemek için “Giriş” tuşunu kullanınız.

Giriş

Sisteme giriş yaptıktan sonra  “Ana sayfa”nın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda açılan pencere üzerinde bildirinizi yükleyebilirsiniz

Bildiri gönderme

Bildiriler IEEE yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve konferans veri tabanına yüklenmelidir. IEEE ölçünlerine göre hazırlanmamış olan bildiriler kabul edilmez.

Bildirinin tümü UBMK veri tabanına yüklenmelidir. Yalnız özeti yüklenmiş bildiriler kabul edilmez.

UBMK veri tabanına yüklenmiş olan bildiriler kısa süre içinde hakemlere gönderilir. Bir bildiri hakemlere gönderildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle bildirinin son biçiminin UBMK veri tabanına yüklenmesi gerekir. Eğer bir bildiri ikinci kez UBMK veri tabanına yüklenirse bu bildiri değerlendirilmez. Lütfen bildirinizin son biçimini sisteme yükleyiniz.

Bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerin istedikleri iyileştirme ve düzeltmeler belirtilen süre içinde yapılmalıdır. Hakemlerin istediği düzeltme ve iyileştirmeler yapılmaz ise bildiri kabul edilmez.

Bildiri gönderme Son günü 12 Ağustos 2024   tür. Bildiriler üzerinde yapılması gereken düzeltmeler 30 Ağustos 2024 gününe kadar yazarlara bildirilecektir.

05 Eylül 2024 gününe kadar bildirilerin “Bildiriler Kitabı”nda yayınlanabilecek duruma getirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilerdeki uyumsuzluklar, gerekli düzeltmeleri yapmaları için yazarlara bildirilir. 05 Eylül 2024 gününden sonra hiçbir değişiklik kabul edilmez

Bildirilerin kabul veya ret durumları 15 Eylül 2024 kadar bildirilir ve konferans katılım ücretini yatırmış olan yazar ve yazarlara resmi kabul yazısı gönderilir.

If you have an account you can send your paper here!

Bildiri Kabul Süreci, Yayın, Katılım Belgesi, En iyi Bildiri, Üstün Hizmet Ödülü, IEEE Tez Ödülleri, UBMK-2023 Raporu

Bildiri kabul süreci şöyledir:

Hakem değerlendirmesi aşaması

   1. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin değerlendirme sonucu ve önerisini öğrenebilir.
   2. İki hakem sonuç üzerinde uzlaşamaz ise bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Uyuşan iki hakemin görüşü sonucu belirler ancak bildirinin kabul edilip edilmeyeceğine konferans editörü karar verir.
   3. Konferans editörünün onayını almış bildiriler, benzerlik sınamasından geçirilir. Benzerlik değeri %25‘ten az olan bildiriler konferansta sunulmak üzere kabul edilir. Sonucu yazarlar konferans bilgi sistemi üzerinde görebilirler.
   4. İlk üç aşamayı geçmiş olan bildiriler için konferans katılım ücreti ödenmesi gerekir. Konferans katılım ücretini ödeyen yazara Resmi Bildiri Kabul Yazısı gönderilir. Resmi kabul yazısı almış bir bildiri geri çekilemez ve katılım ücreti geri istenemez. İki bildirisi olan yazar, ikinci bildirisi için yarım ücret öder. Bu indirim yalnızca iki bildiri için geçerlidir. Daha fazla bildirisi kabul edilenler iki bildirileri için bu haktan yararlanabilirler.
   5. Konferansa kabul edilmiş olan bildiriler, konferans programına katılır ve konferans elektronik bildiriler kitabında yer alır. Bildiri, yalnızca ilgili yazarlardan biri tarafından sunulur. Elektronik bildiriler kitabı, bildiriyi sunan kişiye verilir. Yazarların bildiri kitabındaki bildirilerini dikkatlice okumaları ve varsa hataları konferanstan en geç bir hafta içinde Düzenleme Kuruluna bildirmeleri gerekir.

Konferans sonrası değerlendirme aşaması

   1. Konferansta sunulan bildiriler, IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir. Konferans ID : 63289  Konferansta sunulmayan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanmaz.
   2. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

Bildiri gönderme son günü 12 Ağustos 2024’tür

Bildirilerin yazımında uyulması gereken kurallar: 

1. Bildiriler: En çok 6 sayfa ve A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası, alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

2. Yazım kalıpları: Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir. Yazım kalıplarına buradan erişilebilir.

3. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

4. Telif Bildirimi: Telif bildirimi için “Birinci Yazara” IEEE den e-posta gelecek ve yazardan onay istenecektir.

5. Sunum Kalıbı: Tüm bildirilerin konferansta aynı kalıba uygun olarak sunulması istenmektedir. Bunun için Sunum Kalıbını  indirebilirsiniz. Sunumlarınızı en geç 10 Ekim 2024‘ye kadar ubmkkonferansi@gmail.com adresine göndermelisiniz. UBMK Presentation Template veya UBMK Sunum Kalıbı

6. Yazarların Sorumlulukları: Bildirinin IEEE yazım kalıbına uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğundadır. Konferans Düzenleme Kurulu bir bildirinin IEEE yazım kalıbına uygun olup olmadığını birinci yazara bildirir ve düzeltilmesi ister ancak bildiriyi düzeltmek ile yükümlü değildir.

Konferans katılım ücretini yatıran ve sunan tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Bildiri hangi dilde hazırlanmış ise o dilde sunulması zorunludur. Bu kurala uymayanların bildirileri IEEE’ye gönderilmez. Türkçe hazırlanan bildirilerde, İngilizce öz bulunmalıdır. Türkçe bildirilerin başlığı kesinlikle Türkçe olmalı ancak alt başlık olarak İngilizcesi yazılmalıdır. 

Konferansta sunulan bildiriler Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecek ve kendi sınıfında ilk üçe giren bildirilere En İyi Bildiri Ödülü  verilecektir.

Lisans, lisans üstü ve sanayi bildirileri kendi sınıfları içlerinde sıralanacaklardır.

UBMK-2023’ün en iyi bildirileri  şunlardır:

 • (ENG-1)Development of New Information Processing Technologies Based on Lexical and Grammatical Models of Agglutinative Languages“; Dzavdet Sh. Suleimanov, Alexander Ya. Fridman, Rinat A. Gilmullin, Lenara Kubedinova
 • (ENG-2)Driving Behavior Classification using Smartphone Sensor“; Deniz Dikbıyık, Fatih Alagöz
 • (ENG-3) GQoSMT: On Guaranteeing the Quality of Service Requirements of Simultaneous Multithreading Processors“; Gürhan Küçük, Nazlı Tokatlı, Uğur Nezir, Elif Nurdan Pektaş, Emrah Mete, Gülşen Gökhan Gökçek, Merve Güney, Salwa Alsharif, Zahra Esfandiari Baiat
 • (TUR-1)Derin Öğrenme Algoritmaları ile Beyin Tümörü Sınıflandırma“; Meltem Kurt Pehlivanoğlu, Ayşe Gül Eker, İbrahim İnce, Deniz Karhan, Nevcihan Duru

BMBB Kurulu her yıl bir öğretim üyesine bilime katkısı nedeniyle Üstün Hizmet Ödülü  vermektedir.

     • 2019 yılında bu ödül Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ARIKAN‘a 5G Polar Kod alanındaki bilimsel katkılarından dolayı verilmiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, “ABC Algoritması” nı geliştirmesi ve bilime katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş KARABOĞA‘ya  “2020 ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Prof M. Yahya KARSLIGİL‘e “2021 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Prof Dr. Ahmet Ünal YARIMAĞAN‘a “2022 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Kaya KILAN‘a “2023 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Kaya Kılan’ın kısa özgeçmişi şöyledir:

 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünün, Matematik-Mekanik dalından 1960
yılında mezun oldu.
 1960 yılında Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğüne kurulan Türkiye’nin ilk bilgisayarı IBM 650
için “ilk Programcı” olarak seçildi. İlk deneyimini Polatlı-Sivrihisar “Kara Yolu yarma/dolma
deneysel projesini” Amerikan Karayollarından Uzman Mühendis Mr. Yeager ile birlikte geliştirerek
meslekte deneyim kazanmaya başladı. Bilgi İşlem Merkezinde “Mühendislik Grubu Programlama
Şefi” olarak sürdürdüğü yeni mesleğinde çeşitli mühendislik projeleri geliştirerek deneyimini
genişletti.
 1966 Yılında Askerlik görevi sırasında, Kara Kuvvetleri Bilgisayar Merkezi kurma projesinde, “Sistem
Analiz Subayı” olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü.
 1972 Yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümünde, Programcı-AsistanAraştırmacı olarak görevler üslendi. Bu arada, İstatistik Dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.
 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavları Uygulama Projesi ve daha sonra ilk
Üniversiteler Arası Öğrenci Seçme Sınavı Bilgisayar Uygulaması gibi önemli projelerde birincil
görevler aldı.
 1972 -1978 Yıllarında ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Programlama Dersleri verdi.
 1971-1979 yılları arasında üç dönem Türkiye Bilişim Derneği (TBD) başkanlığı yaptı.
 Türkçe Bilişim Terimleri üretme çabası içinde, Bilişim Derneği Terim Kolu Başkanlığını yürüttü ve bu
çalışmada İnternet’te yayımlanan ilk 1200 terimli İngilizce -Türkçe Bilişim Terimleri sözlüğünü
yayımladı.
 TBD Başkanlığı sırasında, 1976 Yılında İlk TBD Bilişim Kurultayını düzenledi ve yönetti.
 1973-1996 Yılları arasında DPT Bilgisayar Özel İhtisas Komisyonu ile OECD Kamu Yönetiminde
Bilgisayar Kullanımı Çalışma Grubunda görev aldı. Kimi kamusal bilişim projelerinin
gerçekleşmesine katkı verdi.
 Elliden çok mesleki bildiri ve makalesi ve iki ders kitabı yayımlandı. Türkiye Bilişim Ansiklopedisinde
üç konuyu kaleme aldı.
 2000 Yılında Türkiye Bilgisayar Sanayicileri ve Türkiye Bilişim Derneklerinin “Ömür Boyu Hizmet
Ödülü”nü aldı.
 1996 yılındaki birinci emekliliğinden sonra; 1996-2000 yıllarında Çankaya Üniversitesi, ODTÜ ve
Başkent Üniversitelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak;
Programlama, Algoritmalar, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri derslerini verdi.
 2022 Yılı sonunda, 22 yılını verdiği Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünden YÖK’ün 90 yaş kararı nedeni ile, ikinci kez emekli oldu.
 Hârizmî’nin (Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî) katkılarını konu alan, “Algoritmik
tasarımın kökeni” başlıklı araştırmasını tamamlamaya çalışmaktadır.
 Eşi ve İki kızı, iki damadı ve 3 torunu ile hayatını sürdürmektedir.

Yüksek lisans seviyesinde yapacağımız tez ödülleri ile bilime katkı sunan üyelerimizi tanımak ve şubemizde tanıtmak adına bu ödülleri önemli görüyoruz.

Ödül almaya hak kazanan yüksek lisans tezlerinin yazarları ve danışmanları için ödül töreni 9. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2024) kapsamında organize edilecektir.
Yarışma ile ilgili önemli bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

Başvuru Koşulları:
● Yalnız yüksek lisans tezleri kabul edilmektedir.
● 01/01/2022 sonrası savunulmuş ve kabul edilmiş tezler yarışmaya kabul edilecektir.
● Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği kapsamında yer alan tezler kabul edilecektir.
● Başvuru anında öğrencinin ya da danışmanının IEEE Computer Society üyesi olması beklenmektedir.

Gerekli Belgeler (PDF formatında tek bir dosya halinde birleştirilerek iletilmelidir):
● Tezin kapsamını ve başvuru için ön plana çıkan özelliklerini özetleyen bir ön yazı
● Onaylanmış tez
● Tez çalışmasından elde edilen yayınlar veya başvuruyu desteklemek üzere diğer belgeler (en iyi bildiri ödülü sertifikası gibi)

Başvuru Linki: https://cmt3.research.microsoft.com/IEEECSTMTAS2024/

(TR MSc Thesis Competition “Track” olarak seçilmelidir)

İletişim: cs.turkey@ieee.org

Önemli Tarihler:
● Başvuruların kabulü: 12 Ağustos 2024 tarihine kadar
● Değerlendirme süreci: 15 Ağustos 2024 – 15 Eylül 2024
● Ödül töreni: 28 Ekim 2024

Değerlendirme Komitesi Üyeleri:

 • Albert Levi, Sabancı Üniversitesi
 • Altay Güvenir, Bilkent Üniversitesi
 • Ayşegül Dündar, Bilkent Üniversitesi
 • Birkan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
 • Emre Sefer, Özyeğin Üniversitesi
 • Fatma Güney, Koç Üniversitesi
 • Geylani Kardaş, Ege Üniversitesi
 • İsmail Sengör Altıngövde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Kamer Kaya, Sabancı Üniversitesi
 • Olcay Taner Yıldız, Özyeğin Üniversitesi
 • Özlem Varlıklar, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Öznur Özkasap, Koç Üniversitesi
 • Pınar Karagöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 •  Tolga Ovatman, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Tuğkan Tuğlula, İzmir Teknoloji Enstitüsü

UBMK-2023 ile ilgili sayısal bilgiler şöyledir:

Sunum için kabul edilen bildiri sayısı : 112

Sunulan bildiri sayısı : 109

Yurtdışı yazar sayısı : 73

Yurtdışı Bildiri sayısı : 15

Ülke sayısı (A.B.D., Almanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan, Kırım, Özbekistan, Rusya, Tataristan, Türkiye) : 10

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan soruları ve cevaplarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz.

Her bildiri için ayrı ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  XXXX  dir.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KONFERANSA KAYIT OL düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi düzeltmeli ya da düzeltmesiz kabul edilen her yazara bilgi yazısı gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir. Bir bildiri için en az bir yazarın ödeme yapması gerekmektedir. Bu yazar konferansta bildiriyi sunacak yazar olarak kabul edilir ve adına yaka kartı ve katılım belgesi hazırlanır. Bildiride adı bulunan diğer yazarlar konferansa katılacaklar ise kendi adlarına katılım ücreti ödemeleri gerekir. Katılım ücretini yatırmış olan her yazar için yaka kartı ve katılım belgesi hazırlanır.
 • Konferans katılım ücreti konferans elektronik kitabını ve yayım giderlerini karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıca açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra ubmkkonferansi@gmail.com  adresine gönderilir.

4- Hakem onayından geçmiş bir bildirinin konferansa kabul edilip edilmeyeceği kararını Konferans Editörü verir. Editör benzerlik aşaması sonuçları ve yazım kalıbına uygunluk durumunu değerlendirir. Sonuç karar konferans bilgi sisteminde “Bildiri Kabul Durumu “Kabul/Ret” biçiminde açıklanır. Bildiri durumu “Kabul” durumuna geçmiş bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede ödeme yapanlara resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Konferansa kabul edilmiş ve resmi onay yazısı gönderilmiş olan bir bildiri bundan sonra konferans programından çekilemez ve yapılan ödemenin iadesi istenemez.

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.10.2024 te açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup olmadığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmkkonferansi@gmail.com adresine en geç 30 Ağustos 2024 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “ubmkkonferansi@gmail.com” adresine gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir. Bildiriyi sunacak kişinin konferans katılım ücretini en geç 25 Eylül 2024‘e kadar yatırması gerekmektedir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 15 Ekim 2024 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderiniz. Konferans sunum kalıbı web sayfasından indirilebilir.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 15 Ekim 2024 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 15 Ekim 2024 akşamına kadar konaklama isteklerini ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazmaları ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi bir kayıt ücreti ile en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese ABV Bağış Makbuzu verilir. Fatura isteğinde bulunanlar, bunu önceden belirtmek koşulu ile ödemelerini, ABV İktisadi işletmesine göndermeleri gerekmektedir. Bağış Makbuzu ve Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmkkonferansi@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel bağış makbuzu veya fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi
 • Makbuzun taranmış biçiminin veya e-faturanın gönderileceği e-posta adresi

2- Kurumsal bağış makbuzu veya fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası
 • Makbuzu taranmış biçiminin veya e-faturanın gönderileceği e-posta adresi

Bağış makbuzunun aslı konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir, e-faturalar belirtilen adrese e-posta olarak gönderilir.

Banka dekontlarının açıklama kısmına yalnızca “Akademik Bilişim Vakfı” yazınız. Başka bir şey yazmayınız. Fatura isteyenler, konferans katılım ücretine %20 KDV eklemek zorundadır.

UBMK’2024’ye gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 30 Ağustos 2024’ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 25 Eylül  2024 saat 17:00’ye kadar  ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıllarda UBMK konferanslarına katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • Hindistan
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kırım
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Özbekistan
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tataristan
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.

Konferans Yeri

Konferans Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Konaklama işlemleri için aşağıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!