7. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2022)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 26 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 36. sı düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu yılki konferans 14-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Diyarbakır, Dicle Üniversitesi’nde VII. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2022) olarak düzenlenecektir.
 • Konferansa gönderilen her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansta sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE XPlore’da yayımlanacaktır.
 • UBMK konferanslarında sunulan bildirilerden seçilmiş olanlar genişletilerek makale haline dönüştürülüp  ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisin’e sunulabilir. ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanan makaleler TR Dizin‘de taranmaktadır.
 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından düzenlenmektedir. Konferansı düzenleyenler UBMK konferanslarından bir gelir elde etmeyi hedeflememektedir. Konferans ve her bir bildiri için kural gereği IEEE’e ödeme yapılmaktadır.  Konferans gelirleri, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, konferans sırasındaki ikramlar ve vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır.  Konferansa  mali konularda Akademik Bilişim Vakfı (ABV) destek vermektedir. 
 • Konferansta sunulan bildiriler için aşağıdaki ödüller verilecektir;

          – En iyi lisans bildirisi

          – En iyi lisans üstü bildirisi

          – En iyi sanayi bildirisi

  • 15 Ağustos 2022’ye kadar istekte bulunan 5 öğrenciye, konferansa ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrencinin konferansa ücretsiz katılmaları sağlanacaktır.
 • ABV, TBD, BMO, EMO ve IEEE üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanacaktır.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri:

          – Konferansa katılan her kişi için Dicle Üniversitesi bir fidan dikecektir

 • UBMK-2022 konferansı yüz yüze olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak Dünya genelindeki salgın hastalık devam ederse ÇEVRİMİÇİ Uzaktan erişim biçiminde yapılacaktır. 
 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar ve
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “BMBB Kurulu“dir, Kanal herkese açıktır.

Her türlü sorunuzu ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazabilirsiniz

Önemli Tarihler

  • Bildiri gönderme son günü : 1 Temmuz 2022
  • Yazarlara bildiri durumunun bildirilmesi : 10 Temmuz 2022
  • Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü : 10 Ağustos 2022
  • Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2022
  • Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2022
  • Erken kayıt için son gün : 14 Ağustos 2022
  • Konferans günleri : 14-15-16 Eylül 2022
  • Konferans yemeği : 15 Eylül 2022
  • Konferans sonrası sosyal program : 17-18 Eylül 2022

Konferansın Amacı

Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2022’nin bu yılki ana konusu Sanal Evren olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği

• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar

• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi

[

Davetli Konuşmacılarımız


Prof. Dr. Fatih Uğurdağ
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve IEEE Türkiye başkanı

Sayısal Sistemler Mühendisliğinin Gerekliliği ve Müfredat Tasarımı Üzerine

Prof. Dr. Fatih Uğurdağ
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve IEEE Türkiye başkanı

Doç. Dr. Tunçer Baykaş
Kadir Has üniversitesi öğretim üyesi ve IEEE Türkiye başkan yardımcısı

6. Nesil GSM sistemleri

Doç. Dr. Tunçer Baykaş
Kadir Has üniversitesi öğretim üyesi ve IEEE Türkiye başkan yardımcısı

Doç. Dr. Murat Yılmaz
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Cesur Yeni Dünya: Metaverse’ün ekosistem katmanları olarak
Öbek Zinciri ve Yapay Zekâ Teknolojileri

Doç. Dr. Murat Yılmaz
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl.

Hesaplamanın Binbir Aracından Biri: Beyin

Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl.


İbrahim Kuşçu
NextMinds

Yapay Zeka, Mobil sistemler ve yönetim sistemleri konusunda bilgi sunacak

İbrahim Kuşçu
NextMinds

Prof. Dr. Zahid Halim
GIK Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi-Pakistan

Güvenli sürüş için Yapay Zeka teknikleri ve araç çarpışmalarının öngörülmesi

Prof. Dr. Zahid Halim
GIK Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi-Pakistan

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

...

...

...

...

...

...


Program

10:00 - 10:30

Müzik Dinletisi

UBMK 2022 Yerel Başkan (Prof. Dr. M. Siraç Özerdem)
UBMK 2022 Konferans Başkanı (Prof. Dr. Eşref Adalı)
Dicle Universitesi Rektörü (Prof. Dr. Mehmet Karakoç)

Prof. Dr. Fatih Uğurdağ
Özyeğin University

Sayısal Sistemler Mühendisliğinin Gerekliliği ve Müfredat Tasarımı

Prof. Dr. Tunçer Baykaş
Kadir Has University

6. Nesil GSM Sistemleri

12:30 - 14:00

....

Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör
Istanbul Technical University

Hesaplamanın Binbir Aracından Biri: Beyin

Doç. Dr. Murat Yılmaz
Gazi University

Brave New World: As ecosystem layers of the Metaverse Blockchain and Artificial Intelligence Technologies

Prof. Dr. Zahid Halim
GIK Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi-Pakistan

AI Tecniques for driving safety and vehicle crash prediction

İbrahim Kuşçu
NextMinds

Future of AI, Mobile Systems and Management Systems

17:00 - 19:30

Kent Gezisi

Ayrıntılı Program

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 3 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır.

1 – Diyarbakır Kent gezisi
2 – Göbekli Tepe gezisi
3 – Mardin gezisi

Diyarbakır Kent Gezisi

Diyarbakır kent gezisi 14-15-16 Eylül 2022 günlerinde konferans sunumlarının ardından düzenlenecektir. Gezi ücretsizdir. Bu gezi kapsamında görülecek yerler şunlardır:

– Diyarbakır Surları
– Burçlar
– İçkale
– Suriçi
– On Gözlü Köprü
– Hanlar  (Sülüklü Han, Hasan Paşa Hanı, Deliller Hanı)
– Müzeler ve Kültür Merkezleri (Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Gazi Köşkü, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ziya Gökalp Müzesi, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi)
– Camiler ve medreseler (Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Bayram Paşa Camisi, Safa Camisi, Zinciriye Medresesi, Mesudiye Medresesi)
– Kiliseler (Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi, Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi)

Gezilecek yerler ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.diyarbakir.ktb.gov.tr sayfasında okunabilir.

Göbekli Tepe Gezisi

Göbekli Tepe gezileri 17 ve 18 Eylül günlerinde düzenlenecektir. Gezi ücreti 520,-TL dir bu fiyata; araç, öğle yemeği, rehberlik hizmeti ve seyahat sigortası dahildir. Geziye katılmak isteyenlerden kayıt yaptırmaları ve gezi gününü seçmeleri istenecektir.
Gezi sırasında Göbekli tepe ve Müzesi görülecektir.

Göbekli Tepe hakkında ayrıntılı bilgiler www.urfakultur.gov.tr ve www.sanliurfamuzesi.gov.tr sayfalarında okunabilir.

Mardin Gezisi

Göbekli Tepe gezileri 17 ve 18 Eylül günlerinde düzenlenecektir. Gezi ücreti 475.- TL dir. Bu fiyata; öğlen yemeği, araç, rehberlik, seyahat sigortası dahildir.  Geziye katılmak isteyenlerden kayıt yaptırmaları ve gezi gününü seçmeleri istenecektir.

Gezi sırasında görülecek yerler şunlardır:
– Zerzevan Kalesi,
– Mitras Tapınağı,
– Deyrulzafaran Manastırı,
– Kasımiye Medresesi,
– Mardin Çarşısı,
– Dara Antik Kent

Mardin hakkında ayrıntılı bilgiler www.mardin.gov.trsayfasında okunabilir.

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 3 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır.

1 – Diyarbakır Kent gezisi
2 – Göbekli Tepe gezisi
3 – Mardin gezisi

Diyarbakır Kent Gezisi

Diyarbakır kent gezisi 14-15-16 Eylül 2022 günlerinde konferans sunumlarının ardından düzenlenecektir. Gezi ücretsizdir. Bu gezi kapsamında görülecek yerler şunlardır:

– Diyarbakır Surları
– Burçlar
– İçkale
– Suriçi
– On Gözlü Köprü
– Hanlar  (Sülüklü Han, Hasan Paşa Hanı, Deliller Hanı)
– Müzeler ve Kültür Merkezleri (Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Gazi Köşkü, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ziya Gökalp Müzesi, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi)
– Camiler ve medreseler (Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Bayram Paşa Camisi, Safa Camisi, Zinciriye Medresesi, Mesudiye Medresesi)
– Kiliseler (Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi, Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi)

Gezilecek yerler ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.diyarbakir.ktb.gov.tr sayfasında okunabilir.

Göbekli Tepe Gezisi

Göbekli Tepe gezileri 17 ve 18 Eylül günlerinde düzenlenecektir. Gezi ücreti 520,-TL dir. Ücrete; araç, öğle yemeği, rehberlik ve seyahat sigortası dahildir. Geziye katılmak isteyenlerden kayıt yaptırmaları ve gezi gününü seçmeleri istenecektir.
Gezi sırasında Göbekli tepe ve Müzesi görülecektir.

Göbekli Tepe hakkında ayrıntılı bilgiler www.urfakultur.gov.tr ve www.sanliurfamuzesi.gov.tr sayfalarında okunabilir.

Mardin Gezisi

Göbekli Tepe gezileri 17 ve 18 Eylül günlerinde düzenlenecektir. Gezi ücreti 475,-TL dir. Ücrete; araç, öğle yemeği, rehberlik ve seyahat sigortası dahildir. Geziye katılmak isteyenlerden kayıt yaptırmaları ve gezi gününü seçmeleri istenecektir.

Gezi sırasında görülecek yerler şunlardır:
– Zerzevan Kalesi,
– Mitras Tapınağı,
– Deyrulzafaran Manastırı,
– Kasımiye Medresesi,
– Mardin Çarşısı,
– Dara Antik Kent

Mardin hakkında ayrıntılı bilgiler www.mardin.gov.trsayfasında okunabilir.

Katılım ücreti

Bireysel katılım
14 Ağustos 2022 öncesi
210 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2022 sonrası 250 Dolar karşılığı ₺
Öğrenci
14 Ağustos 2022 öncesi
100 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2022 sonrası 120 Dolar karşılığı ₺
IEEE / TBD / ABV / BMO / EMO Üyesi
14 Ağustos 2022 öncesi
150 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2022 sonrası 190 Dolar karşılığı ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağıdaki hesaba yapabilirsiniz.

Banka: İş Bankası; Hesap adı :  Akademik Bilişim Vakfı

IBAN : TR05 0006 4000 0011 0851 1239 94

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi ubmkkonferansi@gmail.com adresine gönderiniz

BANKA DEKONTUNA YALNIZCA ADINIZI ve ABV Hesabı veya fatura istiyorsanız ABV İktisadi İşletmesi açıklamasını YAZINIZ

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sahibi veya bölüm başkanı) UBMK sistemine kayıt olmak zorundadır. Daha önce kayıt olmuş olanlar kayıt sayfasındaki “Giriş Yapınız” düğmesini kullanarak sisteme girebilirler. Bildiri yüklemek için “Giriş” tuşunu kullanınız.

Giriş

Sisteme giriş yaptıktan sonra  “Ana sayfa”nın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda açılan pencere üzerinde bildirinizi yükleyebilirsiniz

Bildiri gönderme

Konferansa sunulacak olan bildiriler IEEE’nin bildiri ölçünlerine uygun olarak hazırlanacak ve konferans veri tabanına yüklenecektir. IEEE konferans yazım ölçün ve kurallarına uygun hazırlanmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildirinin kendisi yüklenecektir. Yalnızca özet kısmı yüklenen bildiriler değerlendirilmez.

UBMK sistemine yüklenen bildiriler beklemeden hakemlere gönderilir. Bir bildiri hakemlere gönderildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamaz.

Bildiriler en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerin değerlendirme sonuçları yazarlar tarafından görülebilmektedir. Düzeltme ve iyileştirme gerektiren bildiriler belirlenen süre içinde düzeltilmelidir.

Bildiri gönderme son günü 1 Temmuz 2022 dir. Bildiri değerlendirme sonuçları en geç  10 Temmuz 2022  gününe kadar yazarlara iletilecek ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenecektir.

Bildirilerdeki düzeltmelerin yapılması ve yayımlanabilir biçime dönüştürülüp konferans sistemine yüklenmesi için son gün 10 Ağustos 2022 dir.

Bildiri kabul yazısı yazarlara en geç 20 Ağustos 2022 gününe kadar gönderilecektir.

Sistemde hesabınız varsa bu linkten hesabınıza giriş yapıp bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri kabul süreci, Yayın, Katılım Belgesi, En iyi Bildiri, Üstün Hizmet Ödülü

Bildiri kabul süreci şöyledir:

Hakem değerlendirmesi aşaması

 1. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin değerlendirme sonucu ve önerisini öğrenebilir.
 2. İki hakem sonuç üzerinde uzlaşamaz ise bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. uyuşan iki hakemin görüşü sonucu belirler.
 3. Hakemlerin onayını almış bildiriler, benzerlik sınamasından geçirilir. Benzerlik değeri %25’ten az olan bildiriler konferansta sunulmak üzere kabul edilir. Sonucu yazarlar sistem üzerinden görebilirler. Ayrıca bildiri sahiplerine resmi kabul yazısı gönderilir.
 4. Konferansa kabul edilmiş olan bildiriler, konferans programına katılır ve konferans sırasında elektronik bildiriler kitabı, bildiriyi sunan kişiye verilir.

Konferans sonrası değerlendirme aşaması

 1. Konferansta sunulan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanacaktır. Konferans ID : 5585  Konferansta sunulmayan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanmaz.
 2. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

Bildiri gönderme son günü 1 Temmuz 2022’dir

Bildirilerin yazımında uyulması gereken kurallar: 

1. Bildiriler: En çok 6 sayfa ve A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası, alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

2. Yazım kalıpları: Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir. Yazım kalıplarına buradan erişilebilir.

3. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

4. Telif Bildirimi: Telif bildirimi için “Birinci Yazara” IEEE den e-posta gelecek ve yazardan onay istenecektir.

5. Sunum Kalıbı: Tüm bildirilerin konferansta aynı kalıba uygun olarak sunulması istenmektedir. Bunun için Sunum Kalıbını  indirebilirsiniz. Sunumlarınızı en geç 1 Eylül 2022‘ye kadar ubmkkonferansi@gmail.com adresine göndermelisiniz.

UBMK 2022 Presentation Template

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferansta sunulan bildiriler Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecek ve kendi sınıfında ilk üçe giren bildirilere En İyi Bildiri Ödülü  verilecektir.

Lisans, lisans üstü ve sanayi bildirileri kendi sınıfları içlerinde sıralanacaklardır.

UBMK-2022’in en iyi bildirileri  şunlardır:

  • (ENG-1) “Explainable AI for Software Defect Prediction with Gradient Boosting Classifier“;  Bahar Gezici (Hacettepe Üniv.),  Ayça Kolukısa Tarhan (Hacettepe Üniv.)
  • (ENG-2) “Forecasting the Short-Term Electricity In Steel Manufacturing for Purchase Accuracy on Day-Ahead Market“; Aslı Koca (Kadir Has Üniv.), Zeki Erdem (Kadir Has Üniv.), Mehmet N. Aydın (Kadir Has Üniv)
  • (ENG-3) A GA-Based CNN Model for Brain Tumor Classification“; Kevser Özdem (Gazi Üniv.), Çağın Özkaya (Gazi Üniv.), Yılmaz Atay (Gazi Üniv.), Emrah Çeltikçi (Gazi Üniv.), Alp Börcek (Gazi Üniv.), Umut Demirezen (Gazi Üniv.), Şeref Sağıroğlu (Gazi Üniv.)
  • (TUR-1) “BH-AllStar Yönteminin Endüstrideki Kullanımının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması“; Derya Yeliz Ulutaş (Aselsan), Ayşe Tosun (İTÜ)
  • (TUR-2) Talep Anında Dolu Sunucu Zamanlarının Tespiti ve Sentetik Kullanıcı Günlüğü Üretme Mimarisi“; Batıray Erbay (Loodos Tek. A.Ş.), Tolga Büyüktanır (Loodos Tek. A.Ş.), Mert Altun (Loodos Tek. A.Ş.), Harun Uz (Loodos Tek. A.Ş.),
  • (TUR-3) “DO-178B Sertifikasyonuna Uygun İnsansız Hava Aracı Yazılımının Kod / Model Gözden Geçirme
   Süreci
   “; İbrahim Seyfullah Babaarslan (Tusaş), Mücahit Topçu (Tusaş)

BMBB Kurulu her yıl bir öğretim üyesine bilime katkısı nedeniyle Üstün Hizmet Ödülü  vermektedir.

   • 2019 yılında bu ödül Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ARIKAN‘a 5G Polar Kod alanındaki bilimsel katkılarından dolayı verilmiştir.
   • BMBB Yürütme Kurulu, “ABC Algoritması” nı geliştirmesi ve bilime katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş KARABOĞA‘ya  “2020 ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
   • BMBB Yürütme Kurulu, Prof M. Yahya KARSLIGİL‘e “2021 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Prof M. Yahya Karslıgil’in kısa özgeçmişi şöyledir:
   • BMBB Yürütme Kurulu, Prof Dr. Ahmet Ünal YARIMAĞAN‘a “2022 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Prof Dr. Ahmet Ünal Yarımağan’ın kısa özgeçmişi şöyledir:

1942 yılında Kilis’te doğmuştur. Orta öğrenimini1962 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş, yüksek öğrenimine Fransa Lyon’da devam etmiş, 1966 yılında Elektronik Yüksek Mühendisi diploması

1966-1968 yıllarında Paris’te Le Materiel Telephonique Firmasında çalışmıştır.

1968-1970 yıllarında askerlik hizmetini tamamlamış, 1970-1977 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

1974 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atanmış, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün kurulmasına öncülük etmiştir. 1979 yılında doktora çalışmasını tamamlamış, 1983 yılında Bilişim Sistemleri dalında doçent, 1989 yılında Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalında profesör olmuştur.

Hacettepe Üniversitesinde 1977-2009 yıllarında öğretim üyeliği, 1985-1997 yıllarında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 1991-2003 yıllarında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1974 yılında “ Üniversiteler Arası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ”nın yürütme görevi Hacettepe Üniversitesi’ne verildiğinde Sınav Değerlendirme ve Yerleştirme Alt Sistemi Sorumlusu olmuştur.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM, kurulduktan sonra da öğretim üyeliğine ek görev olarak, ÖSYM de Alt Sistem Sorumlusu, Bilgi İşlem Birim Yöneticisi, Danışman, Yürütme Kurulu Üyeliği yapmış; Yüksek Öğrenim Kurumu, YÖK, tarafından 2004-2010 yıllarında ÖSYM Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2010 yılında ÖSYM Başkanlığından istifa ederek emekli olmuştur.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1993-1995 yıllarında YÖK Bilgisayar Milli Komitesi Başkanı, 1999-2002 yıllarında YÖK Enformatik Milli Komitesi üyeliği, 1986-2002 yıllarında Yüksek Seçim Kurulu Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi, 1998-2002 yıllarında İç İşleri Bakanlığı MERNİS Projesi Teknik Danışmanlığı, DPT, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşların projelerinde yer alarak danışmanlık yapmış, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde ek görevli öğretim üyeliğinde bulunmuş, 2009 yılında YÖK tarafından Karabük Üniversitesinde görevlendirilmiş, bu görevinden de 2010 yılında istifa etmiştir.

 • 1974 yılında FORTRAN IV Programlama Dili,
 • 2000 yılında VERİ TABANI SİSTEMLERİ,
 • 2002 yılında MANTIKSAL TASARIM,
 • 2003 yılında ÖZDEVİNİRLER (Otomatlar) KURAMI ve BİÇİMSEL DİLLER

adıyla yazmış olduğu 4 ders kitabı bulunmaktadır.

Ahmet Ünal Yarımağan evli ve 2 çocuk babası olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

UBMK-2022 ile ilgili sayısal bilgiler şöyledir:

Sunum için kabul edilen bildiri sayısı : 102

Sunulan bildiri sayısı : 98

Yurtdışı yazar sayısı (birden fazla bildirisi olanlar tek sayılmıştır) : 45

Yurtdışı Bildiri sayısı : 24

Ülke sayısı (Hindistan, Japonya, Kazakistan, Kırım, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Tataristan) : 9

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan soruları ve cevaplarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz.

Her bildiri için ayrı ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  5585  dir.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KONFERANSA KAYIT OL düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi düzeltmeli ya da düzeltmesiz kabul edilen her yazara bilgi yazısı gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir.
 • Konferans katılım ücreti konferans elektronik kitabını ve yayım giderlerini karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıca açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra ubmkkonferansi@gmail.com  adresine gönderilir.

4- Bildiri durumu “Kabul” durumuna geçmiş bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede kendilerine resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Kabul edilmiş ve konferans katılım ücreti ödenmiş bildiriler, benzerlik incelemesine alınır. %25 den fazla benzerliği olan bildiriler kabul edilmez.

6- Kabul edilmiş bir bildirinin durumu konferans web sayfasında “Kabul” olarak açıklanır.

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.09.2022 de açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup olmadığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmkkonferansi@gmail.com adresine en geç 10 Ağustos 2022 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “ubmkkonferansi@gmail.com” adresine gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 1 Eylül 2022 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderiniz. Konferans sunum kalıbı web sayfasından indirilebilir.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 25 Ağustos 2022 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 25 Ağustos 2022 akşamına kadar konaklama isteklerini ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazmaları ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi bir kayıt ücreti ile en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese ABV Bağış Makbuzu verilir. Fatura isteğinde bulunanlar, bunu önceden belirtmek koşulu ile ödemelerini, ABV İktisadi işletmesine göndermeleri gerekmektedir. Bağış Makbuzu ve Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmkkonferansi@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel bağış makbuzu veya fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi

2- Kurumsal bağış makbuzu veya fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası

Bağış makbuzu ve faturaların aslı konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir.

Banka dekontlarının açıklama kısmına yalnızca “Akademik Bilişim Vakfı” yazınız. Başkabir şey yazmayınız 

UBMK’2022’ye gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2022’ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 14 Ağustos  2022 saat 17:00’ye kadar  ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıllarda UBMK konferanslarına katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • Hindistan
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kırım
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Özbekistan
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tataristan
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.

Konferans Yeri

Konferans Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Konaklama işlemleri için aşağıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!