8. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2023)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 27 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 37. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu yılki konferans 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 8. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2023) olarak düzenlenecektir.
 • Konferansa gönderilen her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansta sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE Xplore’da yayımlanacaktır.
 • UBMK konferanslarında sunulan bildirilerden seçilmiş olanlar genişletilerek makale haline dönüştürülüp  ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’ne sunulabilir. ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanan makaleler TR Dizin‘de taranmaktadır.
 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından düzenlenmektedir. Konferansı düzenleyenler UBMK konferanslarından bir gelir elde etmeyi hedeflememektedir. Konferans ve her bir bildiri için kural gereği IEEE’e ödeme yapılmaktadır.  Konferans gelirleri, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, konferans sırasındaki ikramlar ve vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır.  Konferansa  mali konularda Akademik Bilişim Vakfı (ABV) destek vermektedir. 
 • Konferansta sunulan bildiriler için aşağıdaki ödüller verilecektir;

          – En iyi lisans bildirisi

          – En iyi lisans üstü bildirisi

          – En iyi sanayi bildirisi

  • 15 Ağustos 2023’e kadar istekte bulunan 5 öğrenciye, konferansa ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrencinin konferansa ücretsiz katılmaları sağlanacaktır.
 • ABV, TBD, BMO, EMO ve IEEE üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanacaktır.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri:

          – Konferansa katılan her kişi için bir fidan dikilecektir

 • UBMK-2023 konferansı yüz yüze olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak yurt dışından katılanlara ÇEVRİMİÇİ “Uzaktan Erişim” olanağı sağlanacaktır. 
 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar, 
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “BMBB Kurulu“dir. Kanal herkese açıktır.

Her türlü sorunuzu ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazabilirsiniz

Önemli Tarihler

  • Bildiri gönderme son günü : 1 Temmuz 2023  Uzun tatil nedeniyle 9 temmuz 2023’e uzatılmıştır.
  • Yazarlara bildirilerini düzeltmeleri için uyarı göndermeye başlama : 20 Temmuz 2023
  • Bildirinin basıma uygun biçime getirilmesi son günü : 10 Ağustos 2023
  • Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2023
  • Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2023
  • Erken kayıt için son gün : 14 Ağustos 2023
  • Kabul edilmiş bildiriler için ödemenin son günü : 21 Ağustos 2023
  • Konferans günleri : 13-14-15 Eylül 2023
  • Konferans yemeği : 14 Eylül 2023
  • Konferans sonrası sosyal program : 16-17 Eylül 2023

Konferansın Amacı

Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2023’ün ana konusu Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği

• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal Web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar


• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi
• Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Davetli Konuşmacılarımız


Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Öbek Zinciri Tabanlı Yazılım Tanımlı Ağlar

Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Dekanı

Acil Durum Yönetimi Bilim Dalı Açısından Müdahale Edilebilir Durumlardır

Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Dekanı

Prof. Dr. Ir. Mehmet Akşit
Emekli ve Konuk Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri, Twente Üniversitesi, Enschede, Hollanda

Geniş Ölçekli, Olay Bazlı Sistem Mimarileri:
Deprem Yönetim Sistemleri Örneği

Prof. Dr. Ir. Mehmet Akşit
Emekli ve Konuk Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri, Twente Üniversitesi, Enschede, Hollanda

Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP 2022

Enerji Verimliliği ve Su Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Su Temin Sistemlerinin Optimal İşletilmesi

Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP 2022


Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl.

GPT Temelli Soru Yanıtlama Teknolojisi: Mühendislik Eğitiminde Devrim Yaratan Uygulamalar

Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl.

Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın
TDK Eski Başkanı

Türk Dilinin Ses ve Biçim Yapılarının Özellikleri Üzerine Gözlemler; Türkçe, bilgisayarlar ile işlenmeye son derece elverişli bir dildir. Konuşmada bu özellikler işlevsel yönleriyle ve çeşitli örneklerle ele alınacaktır

Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın
TDK Eski Başkanı

Şule Güner
Yapay Zeka Merkezi Danışma Kurulu üyesi

Yapay zeka ve gazetecilik konusundaki araştırmalarının sonuçlarını sunacaktır

Şule Güner
Yapay Zeka Merkezi Danışma Kurulu üyesi

...
...

...

...
......
...

...

...
...

...
...

...

...
...

...

...

...

...

...

...


Program

10:00-10:50

Müzik Dinletisi

Prof. Dr. Zeki Nacakçı
Prof. Dr. Esra Dalkıran
Doç. Dr. Elvan Gün
Doç. Dr. Gökhan Özdemir
Doç. Dr. M. Can Çiftçibaşı

UBMK 2023 Yerel Başkan (Prof. Dr. Ali Hakan Işık)
UBMK 2023 Konferans Başkanı (Prof. Dr. Eşref Adalı)
MAKÜ Universitesi Rektörü (Prof. Dr. Hüseyin Dalgar)


Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Akşit
Twente University

Geniş Ölçekli Olay Bazlı Sistem Mimarileri: Deprem Yönetim Sistemleri Örneği


Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fak. Emekli Dekanı

Acil Durum Yönetimi Bilim Dalı Açısından Müdahale Edilebilir Durumlardır


Prof. Dr. Bahriye Baştürk
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Enerji Verimliliği ve Su kayıplarının Önlenmesi, Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay,

12:30 - 14:00

....

.....
.....

Yapay Zeka - Doğal Dil İşleme - Makine Öğrenmesi - Bilgisayarlı Görü - Kriptoloji, Güvenlik ve Mahremiyet

15:20 - 15:40

.....
.....

.....

.....
.....

Yapay Zeka - Doğal Dil İşleme - Makine Öğrenmesi - Bilgisayarlı Görü - Kriptoloji, Güvenlik ve Mahremiyet

Ayrıntılı Program
10:20- 10:40

Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Öbek Zinciri Tabanlı Yazılım Tanımlı Ağlar


11:00 - 11:20

....


....

12:00 - 13:30

....


Yönetici: Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar
...

Yuvarlak Masa Toplantısı17:10- 17:30

Ayrıntılı Program

10:40 - 11:00

Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi

GPT Temelli Soru Yanıtlama....

12:45 - 13:00

....

13:00 - 14:30

....

Şule Güner
Yapay Zeka Gazetecisi

Yapay Zeka ve Gazetecilik16:30 - 16:50

....

Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın
TDK Eski Başkanı

Akalın : Türk Dillerinin Özellikleri, Adalı : Türkçenin Mantığı


18:00 - 18:30

....

Ayrıntılı Program

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 2 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır.

Kültürel programlarda görülecek yerler hakkında  uzman öğretim üyeleri bilgi vereceklerdir. Ücretsiz ulaşım olanağı sağlanmaya çalışılacaktır. Ören yeri ve müzelere giriş ücretsiz olacaktır.

1 – Sagalassos + İnsuyu Mağarası + Burdur Müzesi + Kent Gezisi (16 Eylül 2023)
2 – Salda Göl + Kibyra (17 Eylül 2023)

Sagalassos

Sagalassos Antik Kenti, antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer almaktadır. Dağlık bir alanın bitişiğinde yer alan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Sagalassos Antik Kenti, özgün yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği anıtsal yapıları ile son derece iyi korunmuş durumdadır. Diğer yandan, kentin planı, üzerinde kurulmuş olduğu teraslı yapı düşünüldüğünde oldukça çarpıcıdır ve bu yapı ile uyumlu ve etkileyici bir anıtsal merkez yaratılmıştır. Ayrıca, en az bin yıllık seramik üretimi ile Sagalassos antik dönemlerdeki en uzun seramik üretimi merkezi olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir.

Sagalassos ile ilgili ayrıntılı bilgiler SAGALASSOS ANTİK KENTİ | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfasında okunabilir.

İnsuyu Mağarası

Mağara Burdur’a 13 km uzaklığında bir konumda yer almaktadır. Türkiye’nin sayılı ve en büyük mağaralardan olmasıyla da İnsuyu Mağarası üstün bir doğal güzelliğe sahiptir.

İnsuyu mağarası ile ilgili ayrıntılı bilgiler İnsuyu Mağarası (burdur.gov.tr)  sayfasında görülebilir.

Burdur Müzesi

Avrupa Müzesi Forumu’ndan 2008 yılında, “Gezilip Görülmeye Değer Müze” ödülünü almış olan Burdur Müzesinde ağırlıklı olarak, Hacılar Höyüğü, Sagalassos, Kibyra ve Kremna’da bulunan eserler sergilenmektedir. Ayrıca Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ilişkin steller, mezar taşları, heykeller ve büstler, yüksek kabartmalar, Frizler, lahit ve lahit kapakları, yazıtlı taşlar, çeşitli mimari parçalar yer almaktadır.

Burdur Müzesi hakkında ayrıntılı bilgiler BURDUR MUSEUM (muze.gov.tr) sayfalarında okunabilir.

Kent Gezisi

Bekirbey Konağı: 17.yy. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerindendir. Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırıldıktan sonra 1988 yılında restorasyonu tamamlanmıştır. Baki bey Konağı, Koca Oda adıyla da bilinir.

Konferans Sosyal Etkinlikleri kapsamında 2 etkinlik düzenlenecektir: Kültürel programlara katılmak isteyenler “Konaklama İstiyorum / Sosyal programlara katılacağım” düğmesini kullanarak kayıt yaptırmak zorundadır

Salda Gölü

Burdur’un yaklaşık 60 Km güney batısında bulunan Salda Gölü’nün yüzölçümü 44 Km2, en derin yeri 187m ve deniz seviyesinden yüksekliği 1193 m dir. Göl suyu bol miktarda magnezyum içermektedir. Göldeki bakteriler magnezyumu tüketerek beyaz renkli hidromanyezit minareline dönüştürmektedir.  Hidromanyezit minerallerinden oluşan bakteri kolonileri de bir araya gelerek stromotolitleri meydana getirmektedir. Bu stromolitler de göl içinde kıyı adalarını oluşturmaktadır. Bu adaların su yüzeyinden yüksekliği 5…8 m, su içindeki yükseklikleri ise 8…10 m dolayındadır. Zaman içinde, dalgaların etkisiyle bu adacıklar gölü çevreleyen kıyıdaki beyaz kumsalları oluşturmuştur.

Salda Gölü’nün yapısı ile Mars’tan gelen fotoğraflar arasında benzerlik, araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Mars’tan gelen fotoğraflarda görülen beyaz halkaların hidromanyezit olabileceği düşünülmektedir. Hidromanyezitlerin, suyun bulunduğu ortamlarda bakteriler tarafından üretildiği bilinmektedir. Bu varsayım, Mars’ta, geçmişte hayat olmuş olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Gölde sazan balığının yaşadığı ancak yakalanamadığı söylenmektedir.

Kibyra 

Kibyra Antik Kenti, Burdur Gölhisar ilçesinin Horzum mahallesinde birbirinden derin yarlarla ayrılan hâkim üç tepelik üzerinde yer almaktadır. Kentin yerleşim alanı oldukça büyüktür. Yapılar, simetrik düzenlenmiş, tepelik teraslanarak göl ve ova manzarasına hâkim konumda ve hiçbir yapı bir diğerinin manzarasını kesmeyecek biçimde yerleştirilmiştir. Şehre girerken solda muhteşem bir anıtsal kapı ile Antik Çağ Anadolu’sunun 12-13 bin kişi kapasitesi ile en görkemli stadyumu bulunmaktadır.

Kibyra hakkında ayrıntılı bilgiler KİBYRA ANTİK KENTİ | Kültür Portalı (kulturportali.gov.tr) sayfasında okunabilir.

Katılım ücreti

Bireysel katılım
14 Ağustos 2023 öncesi
210 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2023 sonrası 250 Dolar karşılığı ₺
Öğrenci
14 Ağustos 2023 öncesi
100 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2023 sonrası 120 Dolar karşılığı ₺
IEEE / TBD / ABV / BMO / EMO Üyesi
14 Ağustos 2023 öncesi
150 Dolar karşılığı
14 Ağustos 2023 sonrası 190 Dolar karşılığı ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağıdaki hesaplara yapabilirsiniz.

Akademik Bilişim Vakfı (İş Bankası) – IBAN : TR05 0006 4000 0011 0851 1239 94

Akademik Bilişim Vakfı İktisadi İşletmesi (İş Bankası) – IBAN : TR66 0006 4000 0011 0851 1366 70

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi ubmkkonferansi@gmail.com adresine gönderiniz

Ödeme karşılığı fatura isteyenler, katılım ücretine +%20 KDV ekleyip ödemeyi ABV İktisadi İşletmesi hesabına göndermelidirler.

Ödeme karşılığı Resmi Vakıf Bağış makbuzu isteyenler yalnız katılım ücretini ABV hesabına gönderebilirler.

BANKA DEKONTUNA YALNIZCA ADINIZI YAZINIZ. 

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sahibi veya bölüm başkanı) UBMK sistemine kayıt olmak zorundadır. Daha önce kayıt olmuş olanlar kayıt sayfasındaki “Giriş Yapınız” düğmesini kullanarak sisteme girebilirler. Bildiri yüklemek için “Giriş” tuşunu kullanınız.

Giriş

Sisteme giriş yaptıktan sonra  “Ana sayfa”nın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda açılan pencere üzerinde bildirinizi yükleyebilirsiniz

Bildiri gönderme

Bildiriler IEEE yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve konferans veri tabanına yüklenmelidir. IEEE ölçünlerine göre hazırlanmamış olan bildiriler kabul edilmez.

Bildirinin tümü UBMK veri tabanına yüklenmelidir. Yalnız özeti yüklenmiş bildiriler kabul edilmez.

UBMK veri tabanına yüklenmiş olan bildiriler kısa süre içinde hakemlere gönderilir. Bir bildiri hakemlere gönderildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle bildirinin son biçiminin UBMK veri tabanına yüklenmesi gerekir. Eğer bir bildiri ikinci kez UBMK veri tabanına yüklenirse bu bildiri değerlendirilmez. Lütfen bildirinizin son biçimini sisteme yükleyiniz.

Bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerin istedikleri iyileştirme ve düzeltmeler belirtilen süre içinde yapılmalıdır. Hakemlerin istediği düzeltme ve iyileştirmeler yapılmaz ise bildiri kabul edilmez.

Bildiri gönderme Son günü 9 Temmuz 2023  dür. Bildiriler üzerinde yapılması gereken düzeltmeler 20 Temmuz 2023 gününe kadar yazarlara bildirilecektir.

 August 10 Ağustos 2023 gününe kadar bildirilerin “Bildiriler Kitabı”nda yayınlanabilecek duruma getirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilerdeki uyumsuzluklar, gerekli düzeltmeleri yapmaları için yazarlara bildirilir. 10 Ağustos 2023 gününden sonra hiçbir değişiklik kabul edilmez

Bildirilerin kabul veya ret durumları 20 Ağustos 2023 kadar bildirilir ve konferans katılım ücretini yatırmış olan yazar ve yazarlara resmi kabul yazısı gönderilir.

If you have an account you can send your paper here!

Bildiri Kabul Süreci, Yayın, Katılım Belgesi, En iyi Bildiri, Üstün Hizmet Ödülü, IEEE Tez Ödülleri, UBMK-2022 Raporu

Bildiri kabul süreci şöyledir:

Hakem değerlendirmesi aşaması

   1. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin değerlendirme sonucu ve önerisini öğrenebilir.
   2. İki hakem sonuç üzerinde uzlaşamaz ise bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Uyuşan iki hakemin görüşü sonucu belirler ancak bildirinin kabul edilip edilmeyeceğine konferans editörü karar verir.
   3. Konferans editörünün onayını almış bildiriler, benzerlik sınamasından geçirilir. Benzerlik değeri %25‘ten az olan bildiriler konferansta sunulmak üzere kabul edilir. Sonucu yazarlar konferans bilgi sistemi üzerinde görebilirler.
   4. İlk üç aşamayı geçmiş olan bildiriler için konferans katılım ücreti ödenmesi gerekir. Konferans katılım ücretini ödeyen yazara Resmi Bildiri Kabul Yazısı gönderilir. Resmi kabul yazısı almış bir bildiri geri çekilemez ve katılım ücreti geri istenemez. İki bildirisi olan yazar, ikinci bildirisi için yarım ücret öder. Bu indirim yalnızca iki bildiri için geçerlidir. Daha fazla bildirisi kabul edilenler iki bildirileri için bu haktan yararlanabilirler.
   5. Konferansa kabul edilmiş olan bildiriler, konferans programına katılır ve konferans elektronik bildiriler kitabında yer alır. Bildiri, yalnızca ilgili yazarlardan biri tarafından sunulur. Elektronik bildiriler kitabı, bildiriyi sunan kişiye verilir. Yazarların bildiri kitabındaki bildirilerini dikkatlice okumaları ve varsa hataları konferanstan en geç bir hafta içinde Düzenleme Kuruluna bildirmeleri gerekir.

Konferans sonrası değerlendirme aşaması

   1. Konferansta sunulan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanacaktır. Konferans ID : 59864  Konferansta sunulmayan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanmaz.
   2. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

Bildiri gönderme son günü 1 Temmuz 2023’dir

Bildirilerin yazımında uyulması gereken kurallar: 

1. Bildiriler: En çok 6 sayfa ve A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası, alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

2. Yazım kalıpları: Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir. Yazım kalıplarına buradan erişilebilir.

3. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

4. Telif Bildirimi: Telif bildirimi için “Birinci Yazara” IEEE den e-posta gelecek ve yazardan onay istenecektir.

5. Sunum Kalıbı: Tüm bildirilerin konferansta aynı kalıba uygun olarak sunulması istenmektedir. Bunun için Sunum Kalıbını  indirebilirsiniz. Sunumlarınızı en geç 1 Eylül 2023‘ye kadar ubmkkonferansi@gmail.com adresine göndermelisiniz. UBMK Presentation Template veya UBMK Sunum Kalıbı

6. Yazarların Sorumlulukları: Bildirinin IEEE yazım kalıbına uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğundadır. Konferans Düzenleme Kurulu bir bildirinin IEEE yazım kalıbına uygun olup olmadığını birinci yazara bildirir ve düzeltilmesi ister ancak bildiriyi düzeltmek ile yükümlü değildir.

Konferans katılım ücretini yatıran ve sunan tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Bildiri hangi dilde hazırlanmış ise o dilde sunulması zorunludur. Bu kurala uymayanların bildirileri IEEE’ye gönderilmez. Türkçe hazırlanan bildirilerde, İngilizce öz bulunmalıdır. Türkçe bildirilerin başlığı kesinlikle Türkçe olmalı ancak alt başlık olarak İngilizcesi yazılmalıdır. 

Konferansta sunulan bildiriler Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecek ve kendi sınıfında ilk üçe giren bildirilere En İyi Bildiri Ödülü  verilecektir.

Lisans, lisans üstü ve sanayi bildirileri kendi sınıfları içlerinde sıralanacaklardır.

UBMK-2023’ün en iyi bildirileri  şunlardır:

 • (ENG-1)Development of New Information Processing Technologies Based on Lexical and Grammatical Models of Agglutinative Languages“; Dzavdet Sh. Suleimanov, Alexander Ya. Fridman, Rinat A. Gilmullin, Lenara Kubedinova
 • (ENG-2)Driving Behavior Classification using Smartphone Sensor“; Deniz Dikbıyık, Fatih Alagöz
 • (ENG-3) GQoSMT: On Guaranteeing the Quality of Service Requirements of Simultaneous Multithreading Processors“; Gürhan Küçük, Nazlı Tokatlı, Uğur Nezir, Elif Nurdan Pektaş, Emrah Mete, Gülşen Gökhan Gökçek, Merve Güney, Salwa Alsharif, Zahra Esfandiari Baiat
 • (TUR-1)Derin Öğrenme Algoritmaları ile Beyin Tümörü Sınıflandırma“; Meltem Kurt Pehlivanoğlu, Ayşe Gül Eker, İbrahim İnce, Deniz Karhan, Nevcihan Duru

BMBB Kurulu her yıl bir öğretim üyesine bilime katkısı nedeniyle Üstün Hizmet Ödülü  vermektedir.

     • 2019 yılında bu ödül Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ARIKAN‘a 5G Polar Kod alanındaki bilimsel katkılarından dolayı verilmiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, “ABC Algoritması” nı geliştirmesi ve bilime katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş KARABOĞA‘ya  “2020 ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Prof M. Yahya KARSLIGİL‘e “2021 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Prof Dr. Ahmet Ünal YARIMAĞAN‘a “2022 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir.
     • BMBB Yürütme Kurulu, Kaya KILAN‘a “2023 ÖMÜR BOYU HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Kaya Kılan’ın kısa özgeçmişi şöyledir:

 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünün, Matematik-Mekanik dalından 1960
yılında mezun oldu.
 1960 yılında Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğüne kurulan Türkiye’nin ilk bilgisayarı IBM 650
için “ilk Programcı” olarak seçildi. İlk deneyimini Polatlı-Sivrihisar “Kara Yolu yarma/dolma
deneysel projesini” Amerikan Karayollarından Uzman Mühendis Mr. Yeager ile birlikte geliştirerek
meslekte deneyim kazanmaya başladı. Bilgi İşlem Merkezinde “Mühendislik Grubu Programlama
Şefi” olarak sürdürdüğü yeni mesleğinde çeşitli mühendislik projeleri geliştirerek deneyimini
genişletti.
 1966 Yılında Askerlik görevi sırasında, Kara Kuvvetleri Bilgisayar Merkezi kurma projesinde, “Sistem
Analiz Subayı” olarak mesleki çalışmalarını sürdürdü.
 1972 Yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümünde, Programcı-AsistanAraştırmacı olarak görevler üslendi. Bu arada, İstatistik Dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.
 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavları Uygulama Projesi ve daha sonra ilk
Üniversiteler Arası Öğrenci Seçme Sınavı Bilgisayar Uygulaması gibi önemli projelerde birincil
görevler aldı.
 1972 -1978 Yıllarında ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Programlama Dersleri verdi.
 1971-1979 yılları arasında üç dönem Türkiye Bilişim Derneği (TBD) başkanlığı yaptı.
 Türkçe Bilişim Terimleri üretme çabası içinde, Bilişim Derneği Terim Kolu Başkanlığını yürüttü ve bu
çalışmada İnternet’te yayımlanan ilk 1200 terimli İngilizce -Türkçe Bilişim Terimleri sözlüğünü
yayımladı.
 TBD Başkanlığı sırasında, 1976 Yılında İlk TBD Bilişim Kurultayını düzenledi ve yönetti.
 1973-1996 Yılları arasında DPT Bilgisayar Özel İhtisas Komisyonu ile OECD Kamu Yönetiminde
Bilgisayar Kullanımı Çalışma Grubunda görev aldı. Kimi kamusal bilişim projelerinin
gerçekleşmesine katkı verdi.
 Elliden çok mesleki bildiri ve makalesi ve iki ders kitabı yayımlandı. Türkiye Bilişim Ansiklopedisinde
üç konuyu kaleme aldı.
 2000 Yılında Türkiye Bilgisayar Sanayicileri ve Türkiye Bilişim Derneklerinin “Ömür Boyu Hizmet
Ödülü”nü aldı.
 1996 yılındaki birinci emekliliğinden sonra; 1996-2000 yıllarında Çankaya Üniversitesi, ODTÜ ve
Başkent Üniversitelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak;
Programlama, Algoritmalar, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri derslerini verdi.
 2022 Yılı sonunda, 22 yılını verdiği Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünden YÖK’ün 90 yaş kararı nedeni ile, ikinci kez emekli oldu.
 Hârizmî’nin (Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî) katkılarını konu alan, “Algoritmik
tasarımın kökeni” başlıklı araştırmasını tamamlamaya çalışmaktadır.
 Eşi ve İki kızı, iki damadı ve 3 torunu ile hayatını sürdürmektedir.

Yüksek lisans seviyesinde yapacağımız tez ödülleri ile bilime katkı sunan üyelerimizi tanımak ve şubemizde tanıtmak adına bu ödülleri önemli görüyoruz.

Ödül almaya hak kazanan yüksek lisans tezlerinin yazarları ve danışmanları için ödül töreni 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2023) kapsamında organize edilecektir.
Yarışma ile ilgili önemli bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

Başvuru Koşulları:
● Yalnız yüksek lisans tezleri kabul edilmektedir.
● 01/01/2021 sonrası savunulmuş ve kabul edilmiş tezler yarışmaya kabul edilecektir.
● Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği kapsamında yer alan tezler kabul edilecektir.
● Başvuru anında öğrencinin ya da danışmanının IEEE Computer Society üyesi olması beklenmektedir.

Gerekli Belgeler (PDF formatında tek bir dosya halinde birleştirilerek iletilmelidir):
● Tezin kapsamını ve başvuru için ön plana çıkan özelliklerini özetleyen bir ön yazı
● Onaylanmış tez
● Tez çalışmasından elde edilen yayınlar veya başvuruyu desteklemek üzere diğer belgeler (en iyi bildiri ödülü sertifikası gibi)

Başvuru Linki: https://easychair.org/conferences/?conf=ieeecstr2023

İletişim: cs.turkey@ieee.org

Önemli Tarihler:
● Başvuruların kabulü: 11 Ağustos 2023 tarihine kadar
● Değerlendirme süreci: 31 Temmuz 2023 – 31 Ağustos 2023
● Ödül töreni: 13-15 Eylül

Değerlendirme Komitesi Üyeleri:
● Eşref Adalı, İstanbul Teknik Üniversitesi
● Hamdi Dibeklioğlu, Bilkent Üniversitesi
● Özlem Durmaz İncel, Boğaziçi Üniversitesi
● Engin Erzin, Koç Üniversitesi
● Altay Güvenir, Bilkent Üniversitesi
● Pınar Karagöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
● Kamer Kaya, Sabancı Üniversitesi
● Hatice Köse, İstanbul Teknik Üniversitesi
● Albert Levi, Sabancı Üniversitesi
● Tolga Ovatman, İstanbul Teknik Üniversitesi
● Öznur Özkasap, Koç Üniversitesi
● Haluk Topçuoğlu, Marmara Üniversitesi
● Tuğkan Tuğlular, İzmir Teknoloji Enstitüsü
● Eray Tüzün, Bilkent Üniversitesi
● Sezer Gören Uğurdağ, Yeditepe Üniversitesi
● Olcay Taner Yıldız, Özyeğin Üniversitesi

UBMK-2023 ile ilgili sayısal bilgiler şöyledir:

Sunum için kabul edilen bildiri sayısı : 112

Sunulan bildiri sayısı : 109

Yurtdışı yazar sayısı : 73

Yurtdışı Bildiri sayısı : 15

Ülke sayısı (A.B.D., Almanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan, Kırım, Özbekistan, Rusya, Tataristan, Türkiye) : 10

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan soruları ve cevaplarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz.

Her bildiri için ayrı ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  XXXX  dir.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KONFERANSA KAYIT OL düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi düzeltmeli ya da düzeltmesiz kabul edilen her yazara bilgi yazısı gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir. Bir bildiri için en az bir yazarın ödeme yapması gerekmektedir. Bu yazar konferansta bildiriyi sunacak yazar olarak kabul edilir ve adına yaka kartı ve katılım belgesi hazırlanır. Bildiride adı bulunan diğer yazarlar konferansa katılacaklar ise kendi adlarına katılım ücreti ödemeleri gerekir. Katılım ücretini yatırmış olan her yazar için yaka kartı ve katılım belgesi hazırlanır.
 • Konferans katılım ücreti konferans elektronik kitabını ve yayım giderlerini karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıca açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra ubmkkonferansi@gmail.com  adresine gönderilir.

4- Hakem onayından geçmiş bir bildirinin konferansa kabul edilip edilmeyeceği kararını Konferans Editörü verir. Editör benzerlik aşaması sonuçları ve yazım kalıbına uygunluk durumunu değerlendirir. Sonuç karar konferans bilgi sisteminde “Bildiri Kabul Durumu “Kabul/Ret” biçiminde açıklanır. Bildiri durumu “Kabul” durumuna geçmiş bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede ödeme yapanlara resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Konferansa kabul edilmiş ve resmi onay yazısı gönderilmiş olan bir bildiri bundan sonra konferans programından çekilemez ve yapılan ödemenin iadesi istenemez.

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.09.2023 te açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup olmadığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmkkonferansi@gmail.com adresine en geç 10 Ağustos 2023 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “ubmkkonferansi@gmail.com” adresine gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir. Bildiriyi sunacak kişinin konferans katılım ücretini en geç 21 Ağustos 2023‘e kadar yatırması gerekmektedir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 1 Eylül 2023 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderiniz. Konferans sunum kalıbı web sayfasından indirilebilir.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 25 Ağustos 2023 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 25 Ağustos 2023 akşamına kadar konaklama isteklerini ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazmaları ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi bir kayıt ücreti ile en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese ABV Bağış Makbuzu verilir. Fatura isteğinde bulunanlar, bunu önceden belirtmek koşulu ile ödemelerini, ABV İktisadi işletmesine göndermeleri gerekmektedir. Bağış Makbuzu ve Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmkkonferansi@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel bağış makbuzu veya fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi
 • Makbuzun taranmış biçiminin veya e-faturanın gönderileceği e-posta adresi

2- Kurumsal bağış makbuzu veya fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası
 • Makbuzu taranmış biçiminin veya e-faturanın gönderileceği e-posta adresi

Bağış makbuzunun aslı konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir, e-faturalar belirtilen adrese e-posta olarak gönderilir.

Banka dekontlarının açıklama kısmına yalnızca “Akademik Bilişim Vakfı” yazınız. Başka bir şey yazmayınız. Fatura isteyenler, konferans katılım ücretine %20 KDV eklemek zorundadır.

UBMK’2023’ye gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2023’ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 14 Ağustos  2023 saat 17:00’ye kadar  ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıllarda UBMK konferanslarına katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • Hindistan
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kırım
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Özbekistan
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tataristan
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.

Konferans Yeri

Konferans Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel’inde yapılacaktır.

Konaklama işlemleri için aşağıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!