Davetli Konuşmacılarımız


Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Öbek Zinciri Tabanlı Yazılım Tanımlı Ağlar

Dr. Müge Erel Özçevik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Dekanı

Acil Durum Yönetimi Bilim Dalı Açısından Müdahale Edilebilir Durumlardır

Prof. Dr. Sinan Şener
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Dekanı

Prof. Dr. Ir. Mehmet Akşit
Emekli ve Konuk Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri, Twente Üniversitesi, Enschede, Hollanda

Geniş Ölçekli, Olay Bazlı Sistem Mimarileri:
Deprem Yönetim Sistemleri Örneği

Prof. Dr. Ir. Mehmet Akşit
Emekli ve Konuk Araştırmacı, Bilgisayar Bilimleri, Twente Üniversitesi, Enschede, Hollanda

Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP 2022

Enerji Verimliliği ve Su Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Su Temin Sistemlerinin Optimal İşletilmesi

Prof. Dr. Bahriye Baştürk Akay
ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP 2022


Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl.

GPT Temelli Soru Yanıtlama Teknolojisi: Mühendislik Eğitiminde Devrim Yaratan Uygulamalar

Prof. Dr. Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl.

.....
.....

.....

.....
.....

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

Daha sonra açıklanacak
...

...

Daha sonra açıklanacak
...

   
...

...

   
...

   
...

...

   
...