9. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2024)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu değişim ve dönüşümü yakalamak, ilgili bölümlerin, lisans ve lisansüstü programların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 28 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl BMBB toplantılarının 38. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılması için BMBB toplantıları ile birlikte Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (UBMK) konferanslarının düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu yılki konferans 9. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2024) 26-28 Ekim 2024 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecektir.
 • Konferansa gönderilen her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Konferansta sunulan bildiriler, IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansta sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir.
 • UBMK konferanslarında sunulan bildiriler farklı dergilerde de yayımlanmaktadır. İlgili Kurul tarafından seçilmiş olan bildiriler genişletilerek dergilerde yayımlanabilmektedir. Şu an için anlaşma yapılan dergilerden bazıları şunlardır: ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi (TR-DİZİN), International Security Science (TR-DİZİN, EBSCO).
 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından Akdeniz Üniversitesi, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinin işbirliği ile Akdeniz Üniversitesinde düzenlenmektedir.
 • Konferansa ülkemizdeki ve yurt dışındaki Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölüm başkanları katılmaktadırlar.
 • UBMK konferansının temel amacı bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında bilgi paylaşımını artırmak, daha nitelikli ve odaklı çalışmalar yapılmasını desteklemek ve en önemlisi işbirliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Bunun nedenle konferansın gelirleri bu amaçlar için kullanılmakta ve katılım ücretleri en düşük düzeyde tutulmaktadır. Konferans gelirleri, IEEE’ye toplu ve bildiri başına ödenen paralar, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, konferans sırasındaki ikramlar, altyapı giderleri ve vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır. 
 • Konferansa  mali konularda Akademik Bilişim Vakfı (ABV) destek vermektedir. 
 • Konferansta sunulan ve belirli ölçütlere göre seçilen bildiriler için aşağıdaki En İyi Bildiri Ödülleri verilmektedir;

          – En iyi akademik bildiriler (lisans öğrencisi)

          – En iyi akademik bildiriler (lisans üstü öğrencisi)

          – En iyi akademik bildiriler (sanayi kuruluşları)

          – En iyi akademik bildiriler (genel)

Konferansa bildiri veya bildirisiz katılan öğrencilere destek verilmektedir. 15 Eylül 2024’e kadar istekte bulunan;

  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrenci ve 
  • Farklı üniversitelerden katılan 6 öğrencinin katılım ücreti karşılanacaktır
 • IEEE üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanmaktadır. Ayrıca ABV, TBD, BMO ve EMO üyelerine de indirimli katılım ücreti sağlanmaktadır.
 • BMBB Kurulu olarak doğamızı ve çevremizi önemsiyoruz. Bu çerçevede Yeşil Mutabakatı destekliyor ve kapsamda etkinlikler yürütüyoruz.

          – Konferansa katılanlar için etkinliğin düzenlendiği bölgede, uygun yerlere fidan dikilmektedir.

          – Sıfır karbon bir dünya oluşturmak için katılımcılara belgeler sayısal biçimde sunulmakta, zorunlu olmadıkça kağıt kullanılmamaktadır.

 • UBMK-2024 konferansı yüz yüze olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak yurt dışından katılanlardan, Türkiye’ye gelemeyecek olanlara ÇEVRİMİÇİ “Uzaktan Erişim” olanağı sağlanacaktır. 
 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar, 
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Konferansın yapıldığı her ilde;

      – Sanayi ve ticaret odaları ile işbirliği yapılmakta, odaların isteklerine göre özel gündemli toplantılar düzenlenmektedir.

     – Yerel yönetimler ile görüşülmekte, sorunları ve gelecek hedeflerini tartışmak, BMBB Kurulunun birikimlerini aktarmak üzere toplantılar düzenlenmeketdir.

Konferans kapsamındaki “Açılış Konuşmaları”, “Davetli Konuşmacıların Konuşmaları” ve “Kuruluşların ArGe Sunumları” Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “BMBB Kurulu“dir. Kanal herkese açıktır.

Her türlü soru ve önerilerinizi ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazabilirsiniz

Önemli Tarihler

  • Bildiri gönderme son günü : 12 Ağustos 2024  
  • Yazarlara bildirilerini düzeltmeleri için uyarı göndermeye başlama : 30 Ağustos 2024
  • Bildirinin basıma uygun biçime getirilmesi son günü : 5 Eylül 2024
  • Bildiri kabul yazısının gönderilmesi son günü : 15 Eylül 2024
  • Erken kayıt için son gün : 25 Eylül 2024
  • Kabul edilmiş bildiriler için ödemenin son günü : 25 Eylül 2024
  • Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Ekim 2024
  • Konferans günleri : 26-27-28 Ekim 2024
  • Konferans yemeği : 27 Ekim 2024
  • Konferans sonrası sosyal program : 29 Ekim 2024

Konferansın Amacı

Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2024’ün ana konusu Üretken Yapay Zeka olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler, IEEE Xplore’un kapsam ve kalite gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla IEEE Xplore’a dahil edilmek üzere gönderilecektir. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği

• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal Web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar


• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi
• Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri