8. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2023)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 27 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 37. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu yılki konferans 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 8. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2023) olarak düzenlenecektir.
 • Konferansa gönderilen her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansta sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE Xplore’da yayımlanacaktır.
 • UBMK konferanslarında sunulan bildirilerden seçilmiş olanlar genişletilerek makale haline dönüştürülüp  ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’ne sunulabilir. ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanan makaleler TR Dizin‘de taranmaktadır.
 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından düzenlenmektedir. Konferansı düzenleyenler UBMK konferanslarından bir gelir elde etmeyi hedeflememektedir. Konferans ve her bir bildiri için kural gereği IEEE’e ödeme yapılmaktadır.  Konferans gelirleri, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, konferans sırasındaki ikramlar ve vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır.  Konferansa  mali konularda Akademik Bilişim Vakfı (ABV) destek vermektedir. 
 • Konferansta sunulan bildiriler için aşağıdaki ödüller verilecektir;

          – En iyi lisans bildirisi

          – En iyi lisans üstü bildirisi

          – En iyi sanayi bildirisi

  • 15 Ağustos 2023’e kadar istekte bulunan 5 öğrenciye, konferansa ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrencinin konferansa ücretsiz katılmaları sağlanacaktır.
 • ABV, TBD, BMO, EMO ve IEEE üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanacaktır.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri:

          – Konferansa katılan her kişi için bir fidan dikilecektir

 • UBMK-2023 konferansı yüz yüze olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak yurt dışından katılanlara ÇEVRİMİÇİ “Uzaktan Erişim” olanağı sağlanacaktır. 
 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar, 
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “BMBB Kurulu“dir. Kanal herkese açıktır.

Her türlü sorunuzu ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazabilirsiniz

Önemli Tarihler

  • Bildiri gönderme son günü : 1 Temmuz 2023  Uzun tatil nedeniyle 9 temmuz 2023’e uzatılmıştır.
  • Yazarlara bildirilerini düzeltmeleri için uyarı göndermeye başlama : 20 Temmuz 2023
  • Bildirinin basıma uygun biçime getirilmesi son günü : 10 Ağustos 2023
  • Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2023
  • Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2023
  • Erken kayıt için son gün : 14 Ağustos 2023
  • Kabul edilmiş bildiriler için ödemenin son günü : 21 Ağustos 2023
  • Konferans günleri : 13-14-15 Eylül 2023
  • Konferans yemeği : 14 Eylül 2023
  • Konferans sonrası sosyal program : 16-17 Eylül 2023

Konferansın Amacı

Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2023’ün ana konusu Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından ABV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği

• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal Web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar


• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi
• Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri