Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan soruları ve cevaplarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz.

Her bildiri için ayrı ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  XXXX  dir.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KONFERANSA KAYIT OL düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi düzeltmeli ya da düzeltmesiz kabul edilen her yazara bilgi yazısı gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir. Bir bildiri için en az bir yazarın ödeme yapması gerekmektedir. Bu yazar konferansta bildiriyi sunacak yazar olarak kabul edilir ve adına yaka kartı ve katılım belgesi hazırlanır. Bildiride adı bulunan diğer yazarlar konferansa katılacaklar ise kendi adlarına katılım ücreti ödemeleri gerekir. Katılım ücretini yatırmış olan her yazar için yaka kartı ve katılım belgesi hazırlanır.
 • Konferans katılım ücreti konferans elektronik kitabını ve yayım giderlerini karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıca açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra ubmkkonferansi@gmail.com  adresine gönderilir.

4- Hakem onayından geçmiş bir bildirinin konferansa kabul edilip edilmeyeceği kararını Konferans Editörü verir. Editör benzerlik aşaması sonuçları ve yazım kalıbına uygunluk durumunu değerlendirir. Sonuç karar konferans bilgi sisteminde “Bildiri Kabul Durumu “Kabul/Ret” biçiminde açıklanır. Bildiri durumu “Kabul” durumuna geçmiş bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede ödeme yapanlara resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Konferansa kabul edilmiş ve resmi onay yazısı gönderilmiş olan bir bildiri bundan sonra konferans programından çekilemez ve yapılan ödemenin iadesi istenemez.

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.09.2023 te açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup olmadığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmkkonferansi@gmail.com adresine en geç 10 Ağustos 2023 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “ubmkkonferansi@gmail.com” adresine gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir. Bildiriyi sunacak kişinin konferans katılım ücretini en geç 21 Ağustos 2023‘e kadar yatırması gerekmektedir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 1 Eylül 2023 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderiniz. Konferans sunum kalıbı web sayfasından indirilebilir.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 25 Ağustos 2023 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 25 Ağustos 2023 akşamına kadar konaklama isteklerini ubmkkonferansi@gmail.com adresine yazmaları ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi bir kayıt ücreti ile en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese ABV Bağış Makbuzu verilir. Fatura isteğinde bulunanlar, bunu önceden belirtmek koşulu ile ödemelerini, ABV İktisadi işletmesine göndermeleri gerekmektedir. Bağış Makbuzu ve Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmkkonferansi@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel bağış makbuzu veya fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi
 • Makbuzun taranmış biçiminin veya e-faturanın gönderileceği e-posta adresi

2- Kurumsal bağış makbuzu veya fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası
 • Makbuzu taranmış biçiminin veya e-faturanın gönderileceği e-posta adresi

Bağış makbuzunun aslı konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir, e-faturalar belirtilen adrese e-posta olarak gönderilir.

Banka dekontlarının açıklama kısmına yalnızca “Akademik Bilişim Vakfı” yazınız. Başka bir şey yazmayınız. Fatura isteyenler, konferans katılım ücretine %20 KDV eklemek zorundadır.

UBMK’2023’ye gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2023’ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 14 Ağustos  2023 saat 17:00’ye kadar  ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıllarda UBMK konferanslarına katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • Hindistan
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kırım
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Özbekistan
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tataristan
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.